• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Het is een mandaat rechtstreeks vanuit God aan mij’

| de ware tijd | Door: Redactie

‘Christocht’

Tekst Shanavon Arsomedjo

“Heb je het boek gelezen, dan krijg je mee dat God een ieder op aarde geplaatst heeft met hetzelfde doel, namelijk de aarde domineren. Het ontdekken en naleven van onze potentie is wat vervulling zal geven aan onze ziel en een einde kan brengen aan het stressvolle, ongedisciplineerde en chaotische leven dat de meesten van ons leiden. Er zijn mensen die niet weten dat ze geschapen zijn met een doel. Ze gaan gebukt onder een identiteitscrisis. Ze hebben hun talenten ontdekt, maar zetten deze in voor de verkeerde dingen.”

Dit zegt Felion Sanvisi in verband met de publicatie van

zijn tweede boek ‘Christocht’. Het gaat over de bron, identiteit, het doel, de potentie en de bestemming van de mens en is bedoeld mensen te helpen hun ware identiteit te ontdekken en na te leven. “Ik wil met dit boek duidelijk maken dat men een voorspoedig en effectief leven kan leiden, ongeacht de zware crises in de wereld.” Sanvisi zegt dat mensen helpen om hun identiteit te ontdekken voor hem meer dan een gevoel van verantwoordelijkheid is.

“Het is een mandaat dat rechtstreeks vanuit God aan mij geopenbaard is. Daarnaast is dat één van de missies die wedergeboren mensen door Christus hebben ontvangen: mensen terugleiden naar Hem.” Dat kan niet als er geen band wordt gecreëerd tussen de mens en God. En ook daarmee wil de schrijver helpen. Dat doet hij door hen hun potentie te laten ontdekken en richting te geven om een relatie met God, de Bron van de mens, te hebben. “Hij is onze Maker dus hoe meer we hem kennen, hoe meer hij ons laat weten wat er in ons zit.”

Persoonlijke ervaring

Het idee om dit boek te schrijven kwam in eerste instantie uit Sanvisi’s persoonlijke ervaring met de vijf vragen. Nadat hij er zelf antwoord op had gevonden veranderde zijn leven. Hij begon positiever naar het leven te kijken en ging hij er ook verantwoordelijker mee om. Van dat punt uit wil hij dat iedere mens deze ervaring zou hebben. En daar wilde hij bij helpen, dus begon hij met schrijven. Geïnspireerd door de Heilige Geest is dit boek een realiteit geworden.

Het schrijven van het boek ging niet vanzelf. Sanvisi heeft jaren onderzoek gedaan en gepraktiseerd in zijn persoonlijk leven. En op basis van de resultaten die de kennis met zich meebracht, besloot hij de informatie, theorie en praktijk te verwerken in het boek. Ervaringen met zijn eerste publicatie heeft hij meegenomen en ervoor gezorgd dat ‘Christocht’ beter zou zijn. Daarom heeft hij een professionelere groep samengesteld, om mee samen te werken. Hij heeft elf maanden gewerkt aan ‘Christocht’ en zegt dat het resultaat veel beter is dan bij de eerste uitgave.

Potentie ontdekken

Het boek is geschreven om mensen te helpen hun potentie te ontdekken en effectief te gebruiken. “Mijn streven is om door middel van de publicatie transformatie te helpen brengen aan het onnodige stressvolle leven dat men leidt. Je leert hoe je kan leven boven de systemen van deze wereld en hoe je effectief kan wandelen in jouw ware identiteit als koning en priester op aarde. Ik geloof dat iedereen, na dit boek gelezen te hebben tot het besef zal komen dat we allemaal effectief kunnen leven. Ik geloof dat je de potentie in jezelf zal ontdekken en daar gebruik van zal maken.”

| de ware tijd | Door: Redactie