• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Henk Ramnandanlal (PALU): “Lokale productie moet gestimuleerd worden door overheid”

| dagblad suriname | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs zijn jaarrede uitgesproken in de Nationale Assemblee. In dat verband sprak Faried Pierkhan met Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.

Opvattingen over de jaarrede

De heer Ramnandanlal (gewezen parlementariër) zegt, dat het eerste dat hem opviel de reactie van de president was op het verspreiden van nepnieuws op de verschillende social media platforms. Hij zei het ook opmerkelijk te vinden, dat ook de begroting voor 2023 werd gepresenteerd, maar die is volgens hem ook nepnieuws. De cijfers zijn duidelijk en geven aan dat het begrotingstekort geen 3,3% is, aldus Ramnandanlal. Hij zegt, in reactie op de oproep

van de president om nepnieuws niet te publiceren om verwarring en misleiding te voorkomen, dat de president dat zelf ook doet.

Fake nieuws

Op de vraag wat Ramnandanlal vindt van de situatie nu met betrekking tot nepnieuws en social media, zegt hij dat de persoon van de president de eerste persoon kan zijn om maatregelen te treffen om dit tegen te gaan, maar dit moet naar zijn zeggen dan niet met mooie woorden gebeuren. Het moet gebeuren middels een bepaald uitgestippeld beleid. Immers heeft de president zich ook schuldig gemaakt aan het publiceren van beloftes die hij niet waar maakt en dit kan door de burgerij ook gezien worden als nepnieuws.

Ambtenaren systeem

Dat het ambtenarenbestand vol zit weet elke regering. Ramnandanlal zegt dat het geen nieuws is, dat dat systeem vol zit. Wat de vraag zou moeten zijn is, hoeveel personen aangetrokken zijn bij de overheid in de twee jaren van de regering die nu aan de macht is. Om te voorkomen dat het zich blijft herhalen zou er een stop gezet moeten worden aan vriendjespolitiek, “friends and family” beleid. De heer Ramnandanlal is van mening dat dit zich niet nu pas afspeelt. 

Meer productie

Om te voorkomen dat de overheid continu mensen in dienst neemt, zou er flink moeten worden gemobiliseerd om geld binnen te halen bij de mensen en daarna weer in zetten in de samenleving die op hun beurt in de productie zullen treden. 

Ter afsluiting van het gesprek gaf Ramnandanlal aan, dat de regering meer moet gaan stoppen in de lokale ondernemers, gezien het feit dat ze heel wat beloftes gaan maken op internationaal gebied. “Iedereen in de samenleving moet bijeengebracht worden om zodoende ons land verder op de ladder te laten klimmen voor wat de productie betreft.”

GW

| dagblad suriname | Door: Redactie