• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grenskwestie

| de ware tijd | Door: Redactie

VANAF HET AANTREDEN van de regering-Santokhi zijn banden tussen Suriname en Guyana nauwer geworden. In het kader van goed nabuurschap onderhielden ook de regeringen vóór Santokhi goede betrekkingen met Guyana. President Desi Bouterse heeft diverse keren gesproken met zijn Guyanese ambtgenoten Jagdeo en Granger.

Het dispuut over het Tigrigebied, voor de Guyanezen New River Triangle, is al tientallen jaren een angel in de wederzijdse betrekkingen. Toch heeft geen van de regeringen van de twee landen er de afgelopen vijftien tot twintig jaar echt werk van gemaakt om deze kwestie grondig te bespreken en op te lossen.  Het is gebleven bij eigen

of gezamenlijke grenscommissies.

Suriname mag zich niet langer in gijzeling laten houden door de besluiteloosheid van zijn leiders

Dat Guyana beheersdaden in het gebied uitvoert en er zelfs concessies uitgeeft is publiek geheim. Surinamers die naar het Tigrigebied zouden willen gaan riskeren door Guyana te worden gearresteerd als illegale vreemdelingen. Toenmalig president Bouterse had gezegd dat hoewel de Tigrikwestie de aandacht van zijn regering had, hij zich meer wilde focussen op wat samen met het buurland kon worden gedaan om de economische ontwikkeling van beide landen te stimuleren.

Oplossen van Tigri was geen prioriteit. Ook bij de toenmalige NDP-fractie scheen het Tigri-vraagstuk niet hoog op de agenda te staan. Nu is het juist de NDP die sinds het aantreden van de huidige president – kennelijk vanwege gewijzigde inzichten – vooral in het parlement keer op keer de kwestie-Tigri op de agenda wil brengen wanneer er zich issues voordoen in de relatie met Guyana.

President Santokhi schijnt de visie van Bouterse – om te focussen op hechtere economische samenwerking – te hebben overgenomen. Ook het plan van zijn voorganger om een brug over de Corantijnrivier te bouwen, heeft hij omarmd. De voorbereidingen van deze oeververbinding zijn al in een vergevorderd stadium.

Nu daar zich recent weer een incident heeft voorgedaan in het Tigrigebied, waarbij het Guyanese leger een Braziliaanse helikopter in beslag genomen en vreemdelingen gearresteerd heeft, wordt weer geroepen om het Tigri-vraagstuk te bespreken. Na meer dan vijftig jaar Tigri-dispuut is het de hoogste tijd dat dit wordt opgelost. Suriname mag zich niet langer in gijzeling laten houden door de besluiteloosheid van zijn leiders.

Gelet op de sentimenten in de samenleving over het Tigrigebied zou elke regering op brede maatschappelijke steun mogen rekenen als de koe bij de horens wordt gevat en daadkracht wordt getoond om deze zaak te willen oplossen. Verschillende juristen stellen dat Suriname het voortouw moet nemen. Wanneer tijdens onderhandelingen met Guyana partijen er niet uitkomen moet Suriname deze zaak voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof. Volgens hen heeft het land een grotere kans op succes dan verlies.

De regering doet er goed aan deze kwestie op te pakken, deskundigen in de arm te nemen en bespreekbaar te maken bij Georgetown. Oplossing van dit vraagstuk zal zeker de spanningen in de betrekkingen tussen de twee buurlanden weghalen en het pad plaveien naar nog hechtere samenwerking met wederzijds voordeel.

| de ware tijd | Door: Redactie