• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grachelle Sluisdom, de prinses uit Paramaribo, maakt VHP-fractie weer voltallig

| waterkant | Door: Redactie

Grachelle Sluisdom is vandaag formeel toegelaten als lid van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA). Haar geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Met de toelating van Sluisdom beschikt de VHP-fractie weer over 20 leden. Zij neemt de plaats in van Sham Binda die op 16 februari overleed. Sluisdom stelt zich in haar werk te zullen ontfermen over elke Surinamer, maar in het bijzonder vrouwen en jongeren.

“De morele afgang in de samenleving is te merken de laatste tijd als we kijken naar 17 februari en de filmpjes die steeds langskomen bij gevechten op school. En daarom zal ik mij ontfermen over

het onderwijs en de sociale omgeving waar kinderen in opgroeien. Ik zal samenwerken aan de bewustwordingsactiviteiten en het bijbrengen van waarden en normen, zodat wij weer respectvolle, verzekerde en trotse Surinamers kunnen vormen”, aldus de nieuwbakken parlementariër.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en haar ondersteuning beloofd, waar nodig. Hoewel het soms heftig aan toe gaat tijdens de vergaderingen, wees Bee de nieuwbakken parlementariër erop dat wederzijds respect hoog door het college wordt aangeschreven.

Fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, noemde Sluisdom de prinses uit Paramaribo. Zij is een product van de Orange Movement. “Elke Surinamer heeft plaats binnen de VHP en hiermede geven we ook aan dat met het intrede van Sluisdom hier in het parlement wij het werk zullen voortzetten om de partij, de Orange Movement, groter en groter te maken”, aldus Gajadien. 30% van de VHP-fractie bestaat nu uit vrouwen.

Volgens NDP-parlementariër Melvin Bouva is Sluisdom politiek ideologisch goed gevormd door de NDP. Hij is blij haar weer tegen te komen en vooral in het hoogste college van Staat.

Rayan Nanan die via opschuiving assembleelid kon worden, heeft niet bewilligd. President Chandrikapersad Santokhi, die ook voorzitter is van de VHP, merkte op dat Nanan aan de partij te kennen heeft gegeven dat hij liever ervoor kiest om een jonge vrouw toe te laten op zijn plaats.

| waterkant | Door: Redactie