• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Goedkeuring Wet Reisdocumenten DNA - 28 april 2022

De Wet Reisdocumenten is met 29 algemene stemmen aangenomen donderdag 28 april 2022.

Deze wet heeft onder andere tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten. Dit zal leiden tot een verbeterd elektronisch beheer van het reisdocumentenbestand. De opname van biometrische gegevens biedt de mogelijkheid om identiteitsfraude waaronder look-alike fraude tegen te gaan.

De reisdocumenten, met uitzondering van het noodpaspoort en een laissez- passer, die vervaardigd zullen worden, bevatten de gegevens die in het reisdocument zijn genoteerd en een elektronische gegevensdrager waarin data is opgeslagen. De toegang tot de elektronische gegevens geschiedt uitsluitend middels een documentenlezer. Een e-paspoort, dat SRD 1.000 zal kosten, zal 10 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar zoals het nu het geval is. 

In de commissie die de wet heeft voorbereid voor de openbare behandeling hadden ook zitting: Soewarto Moestadja (NDP), Miquella Soemar-Huur (ABOP), Tashana Lösche (NDP), Ronny Aloema (VHP), Ebu Jones (NDP) en Chuanrui Wang (VHP).

Suriname.NieuwsCentrale.com
Suriname.NieuwsCentrale@gmail.com
@SUNewsCentral
https://www.linkedin.com/company/surinamenieuwscentrale

 

02 Jul 2022 | snc.com | Door: Redactie