• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Girdhari: VEAPS-leden lijden verlies door lage CBvS-koers

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS.

De Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) vindt het erg dat de agrarische sector niet is ontzien om verplicht 30% van de inkomsten in te wisselen tegen de koers van SRD 16.30 voor de US-dollar. Deze koers is niet marktconform, waardoor de sector verlies lijdt, licht Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS, toe in een interview met Starnieuws. De VEAPS leden zijn niet tegen de repatriatie regeling. 100% van hun inkomsten ontvangen de exporteurs van groenten en fruit op hun rekening bij lokale banken.
De autoriteiten hebben de zorgpunten van de VEAPS naast zich neergelegd en volhard in hun besluit. Met de eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de vastgestelde bandbreedtekoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tussen SRD 14.29 en 16.30 moet worden losgelaten, zijn de autoriteiten door de knieën gegaan. Na loslaten van de wisselkoers zal er één koers zijn en zullen de exporteurs geen verlies meer lijden door een lagere CBvS- koers. De exporteurs zullen dan bij het inwisselen van de 30% van hun ontvangsten, de tegenwaarde ontvangen op basis van de marktconforme koers, merkt Girdhari op.

De VEAPS leden zijn tegen de retentieregeling, waarbij er sprake is van een verplichte inwisseling van 30% van de valuta inkomsten tegen de CBvS-koers. Zij hebben er geen moeite mee als de verplichte inwisseling tegen de marktconforme koers zou plaatsvinden. De VEAPS die lid is van de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA) heeft deze kwestie onder de aandacht gebracht van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Op 23 en 25 april zijn op initiatief van de minister twee gesprekken geweest tussen de FSA met de voorzitter van de Deviezencommissie.

De VEAPS hebben een presentatie verzorgd aan de Deviezencommissie en kenbaar gemaakt dat de retentieregeling nadelige gevolgen heeft voor de exportbedrijven van groenten en fruit. Het verplicht inwisselen tegen een lagere CBvS koers zal zorg dragen voor vernietiging van de exportbedrijven. De marges bij de agrarische exportbedrijven zijn laag vergeleken met de marges in andere sectoren.
Gevraagd is aan de Deviezencommissie om de agrarische sector te ontzien van de retentieregeling of een marktconforme koers aan te bieden voor de in te wisselen US-dollars, deelt Girdhari mee. "Helaas blijven de autoriteiten bij hun standpunt van het verplicht inwisselen van 30% tegen de lagere CBvS-koers. Afgesproken is dat de vrachtkosten kunnen worden afgetrokken van de binnengekomen bedragen, omdat de exporteurs de vrachtkosten voorschieten. Over de compensatie aan de exporteurs voor de verliezen die geleden worden door het koersverschil tussen de lagere CBvS-koers en de straatkoers, is er nog geen oplossing gevonden," zegt de secretaris van VEAPS.

De monetaire autoriteiten stellen zich niet-flexibel op en hebben geen oor voor de argumenten van de exporteurs van groenten en fruit, stelt Girdhari. "Het is zeer jammer te constateren dat de autoriteiten geen notie nemen van het zeer negatieve effect van deze maatregel op de productie en export van groenten en fruit. Men zegt dat we de potentie van de agrarische sector maximaal moeten benutten, maar de daden van de regering wijzen tot nu toe het tegendeel," concludeert Girdhari.

De VEAPS-topper vindt het triest dat de autoriteiten maatregelen treffen en niet vooraf de private sector consulteren. "Nadat de regeling in werking is getreden moet de private sector aantonen dat de retentiemaatregel contra-productief is en de bedrijven op termijn zullen moeten sluiten." De VEAPS vindt dat het ontbreken van een nationaal exportbeleid leidt tot dwaling van de autoriteiten. 

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie