• woensdag 21 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gezondheidsvraagstukken meervoudig

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Vandaag wordt wereldwijd de Wereldgezondheidsdag herdacht, een meer gepast moment hadden wij niet voor deze herdenking kunnen hebben. De wereld gaat gebukt onder de ongekende plaag van covid-19. We zien dat de werking van de WHO zeer moeilijk de toets in deze kan doorstaan, omdat het internationaal systeem niet bedacht is op dot soort rampen waar ook een zekere mate van internationale sympathie wordt verwacht. We zien dat de ontwikkelde landen de mogelijkheid hebben van meerdere vaccins en dat grote delen van hun bevolking al zijn gevaccineerd. Er zijn verschillende vaccins ontwikkeld, maar niet allemaal zijn nog door de WHO goedgekeurd. Veel mensen hebben hun levens verloren bij deze ziekte, maar het is duidelijk dat de wereld nog is verdeeld en dat de politieke spanningen nog een rol spelen. Dat merken we bij de goedkeuring van het Russische vaccin. De WHO heeft nog geen uitspraak gedaan over dit vaccin maar zouden de medicijnautoriteiten van 59 landen al goedkeuring gegeven voor het gebruik nationaal van dit vaccin. De Europese Medicijnautoriteit heeft dit middel nog niet goedgekeurd. Nu wordt er een oproep gedaan aan de grote instituten die over grote monetaire reserves beschikken zoals het IMF om deze te gebruiken voor het aanschaffen van de vaccins voor landen die daarvoor het geld niet hebben. Zo zijn er landen in Afrika die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, maar toch straatarm zijn met een paar rijke politici en zakenlieden die de binnenkomende rijkdommen opslurpen met hun families. Het zijn landen met een hoge corruptiegraad, een beetje dus zoals Suriname is. Wel heeft Suriname kunnen betalen voor zijn vaccins tot nu toe, maar nu moeten de vaccins geschonken worden aan de arme Afrikaanse landen. De wereld heeft daar een belang bij omdat het virus uitgebannen kan worden alleen als alle landen maatregelen treffen. Zolang niet alle landen maatregelen treffen, zal de normalisatie of de benadering daarvan niet kunnen plaatsvinden. Engeland heeft een groot deel van zijn bevolking al gevaccineerd en presenteert nu een voorbeeld hoe het kan wanneer dat gebeurd is. Het aantal besmettingen is enorm gedaald na de massale vaccinaties. De bevolking heeft massaal meegewerkt aan de vaccinaties. Nu zal Engeland overgaan tot een gereguleerde normalisatie en heeft de premier Boris Johnson gezegd dat hij persoonlijk een pub zal bezoeken om een glas bier te pakken…om de herwonnen vrijheid te vieren. In Suriname zien we dat de regering de bevolking probeert mee te krijgen door hier en daar onterecht complimenten uit te delen aan de bevolking die gehoorzaam zou zijn en zou meewerken. Dinsdagmorgen is nog door de krant gezien hoe in een PSB bus een jongeman zonder mondkap op 1 bank knusjes zit naast een mevrouw die wel een mondkap op heeft. Er zijn constant feestjes gevierd en deze feestjes zijn ook op facebook gepost. We blijven het zeggen dat de politie niet optreedt en feestjes heeft laten doorgaan. Het is duidelijk dat ook wat betreft covid is gebleken dat de politie niet in staat is haar rol te vervullen. In elk geval zien we dat internationaal het inmiddels is erkend dat de sympathie er niet is tussen de landen in de wereld. Daarom is ook een oproep gedaan om in het kader van de VN of de WHO een verdrag te maken waaraan de landen dan zullen zijn gebonden. Op de Wereldgezondheidsdag willen we een lans breken voor het medisch personeel dat nu al meer dan een jaar onder en zware druk bezig is om mentaal slopend werk te verrichten waar er nog steeds na menselijk lijden er doden volgen. Het zorgpersoneel heeft psychische begeleiding nodig. Covid heeft gezorgd voor een groei van psychische stoornissen. Eerder hebben we hier benadrukt de opkomst van telestress door de extra druk die komt op werkende mensen door thuiswerken. In Suriname is door de gezondheidsautoriteiten niet helemaal uit de doeken gedaan wat de gevolgen zullen zijn als de bevolking weigert om zich te laten vaccineren. Intussen zijn er simultaan met de vaccinaties, campagnes gaande met thuis gemaakte osodresi’s. Een deel van de bevolking gaat ervan uit dat wanneer men de osodresi inneemt, het overbodig wordt om het vaccin te nemen. Er zouden honderdduizenden flessen van bijvoorbeeld de ‘fever medicine’ verdeeld. Osodresi heeft het karakter om in huiselijke sfeer op kleine schaap plaats te vinden en gericht te zijn op kwalen die doorgaans geen levensbedreigende effecten kunnen hebben. Ook wordt het in de preventieve sfeer gebruikt. Nu hebben we in Suriname te maken met een massale activiteit en nota bene voor een ziekte die elke dag doden eist. We hebben in Suriname als het ware 2 ‘surgeon generals’, 2 hoofdvirologen, 2 Surinaamse Anthony Fauci’s: eentje dat ingewikkelde universitaire studies en specialismen heeft ondergaan en stopte met studeren op school toen huj grijze draden kreeg en een ander die de bijnaam doctor draagt zonder een medische faculteit te hebben bezocht. De vraag rijst wat het effect is van het op grote schaal innemen van bijvoorbeeld de fever medicine. Kan de gezondheid buiten de gezondheidsautoriteiten om op deze schaal worden beïnvloed. Is er sprake van verdelen of het verkopen van het middel en kan dan zonder goedkeuring van Volksgezondheid? Waarom neemt Volksgezondheid niet de stap om het middel te onderzoeken op de actieve middelen die daarin voorkomen en het effect dat het heeft op de gezondheid in het kader van covid?

Op het gebied van covid heeft de regering dus nog een heleboel koppijn, de grootste is een bevolking die niet meewerkt en het vertrouwen in het instituut van de regering heeft verloren. Op Wereldgezondheidsdag pleiten we bij de regering weer voor het Surinaams probleem van overgewicht en slechte mogelijkheden tot bewegen. De minister had het eens over het sluiten van bepaalde wegen zodat de burgers tussen bepaalde uren van de dag kan bewegen zonder aangereden te worden. We bevelen de minister aan om zijn plannen op dit stuk uit te voeren.

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie