• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gevangenneming Bouterse is verwachtbaar

| dagblad de west | Door: Redactie

Ex- president en hoofdverdachte in de 8 Decembermoorden, Desi Bouterse, is gistermorgen na zijn aangetekend verzet, alsnog veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor moord op vijftien vooraanstaande personen in de Surinaamse gemeenschap op 8 december 1982. Bouterse en zijn raadsman Irvin Kanhai waren niet aanwezig tijdens de zitting. De Krijgsraad onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, kwam tot het wettige en overtuigend bewijs voor moord. Hiermee is het verstekvonnis door de Krijgsraad bevestigd. Er is tot nu toe geen gevangenneming gelast door de Krijgsraad. De ex-legerleider werd op 29 november 2019 bij verstek al veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Na zijn verstekvonnis tekende zijn advocaat Kanhai, verzet aan op 2 december 2019. Advocaten verwachten, dat indien Bouterse in hoger beroep gaat, de normale procedure gevolgd wordt en bij vlot verloop er binnen ongeveer twee jaar een einduitspraak van het Hof van Justitie volgt. “Als die uitspraak wordt bekrachtigd, wat nu weer in eerste aanleg al is komen vast te staan, is de uitspraak nationaal niet meer vatbaar voor beroep en zal het Hof niet anders kunnen dan in gevangen neming bevelen. Daar is nu ook alle mogelijkheid toe en gebeurt in alle bekende strafzaken van dusdanig ernstige delicten vrijwel in alle gevallen. Het niet bevelen van in gevangen neming in geval van meervoudige moord is ongekend in onze rechtspraak en onze rechtsgeschiedenis”, zegt een jurist (naam bekend bij de redactie). Naar verluidt, zijn meerdere juristen van mening, dat het ongehoord is dat Bouterse niet in het gevang kan belanden. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zei gisteren na de zitting, dat het vonnis dat op 29 november 2019 uitgesproken was, is bekrachtigd. “De gevangenisstraf van twintig jaar is overeind. Het zal geen lange weg zijn, omdat indien Bouterse zich nu op zijn zwijgrecht beroept, hij dat ook in hoger beroep zal doen. Ik zie geen redenen om aan te nemen, dat hij in hoger beroep verklaringen zal afleggen, daarom verwacht ik dat het hoger beroep bijzonder snel zal zijn afgewikkeld.” Over een mogelijke gevangenneming zegt Essed: ‘’U mag verwachten, dat het wel gebeurt.’’

 

| dagblad de west | Door: Redactie