• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GERUCHTMAKENDE RECHTSZAKEN CBVS EN SPSB NADEREN EINDE

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Met het afsluiten van het gerechtelijk vooronderzoek komt er spoedig een einde aan de geruchtmakende rechtszaken bij de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Postspaarbank.

De twee staatsbanken. Beide rechtszaken hebben indirect verband met elkaar. Bij het Hof van Justitie waar ex-minister Gillmore Hoefdraad terecht staat moet slechts een vonnis komen op de eis van 12 jaar gevangenisstraf tegen de ex bewindsman.

Donderdag heeft kantonrechter Maytrie Kudipsingh, waar de andere verdachten, ex governor Robert van Trikt, zijn zaken partner Ashween Angnoe van het accountantsbedrijf Orion en voormalig directeur juridische aangelegenheden Faranaaz Alibaks-Hausil, terecht staan, het gerechtelijk onderzoek afgesloten. Hetzelfde geldt voor voormalig directeur Ginmardo Kromosoto van de Surinaamse Postspaarbank SPSB, in de andere geruchtmakende zaak bij deze bank.

Beide zaken hebben indirect met elkaar te maken. Opmerkelijk is dat Hoefdraad die voortvluchtig is, in beide rechtszaken prominent genoemd en naar verwezen wordt door de andere verdachten, Hausil in mindere mate, als het brein achter alles dat mis is gegaan. In de maanden mei en juni begint het Openbaar Ministerie met haar requisitoir tegen de verdachten in kortgeding. Kromosoto heeft donderdag in een korte confrontatie met de rechter alle aan hem ten laste gelegde feiten in de dagvaarding ontkend. Hij zegt achteraf wel te moeten toegeven dat processueel hij zaken anders had moeten aanpakken. “Dat heeft te maken met zijn verantwoordelijkheid als directeur, maar heft niets te maken met strafbare handelingen. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat civielrechtelijk van hem verwacht mag worden en moet er duidelijk uitgelegd worden welke handelingen hij binnen het strafrecht heeft gepleegd.

Naar mijn mening zijn die niet aanwezig”, zegt advocaat Benito Pick, een van de raadslieden van Kromosoeto. Hij is dan ook van mening dat er vrijspraak moet komen voor zijn cliënt. Op 25 mei begint het Openbaar Ministerie haar requisitoir tegen deze verdachte.

Donderdag heeft de kantonrechter van Trikt en Angnoe geconfronteerd met een onafhankelijk deskundig rapport. Dit rapport met de naam rapport KROLL, is in opdracht van het Openbaar Ministerie samengesteld om aan te tonen als de gesloten contracten tussen de centrale bank en het Belgisch bedrijf Clairfield rechtmatig zijn; als de bedragen die contractueel zijn afgedwongen gangbaar zijn naar internationale maatstaven en als de verdachten wel of geen financieel voordeel hebben gehad aan deze deals. Van Trikt en Angnoe hebben op hun intussen bekend manier, van uitgebreide deskundige antwoorden de aantijgingen in het rapport weerlegt. Zij concluderen dat KROLL onvolledig werk heeft verricht en zich slechts heeft geconcentreerd op de contracten, enkele tussentijdse en eindrapporten, maar zelf geen inzage heeft gehad in de totale en alle dossiers van de projecten.

KROLL zegt in het algemeen dat de contracten normaal zijn en de daarmee gemoeide gelden met een totaal bedrag van Euro 2,5 miljoen gangbaar. Echter wordt door KROLL bij het analyseren van de projecten op zich steeds geconcludeerd dat de tussentijdse overmakingen en voorschotten buitensporig hoog zijn. Het rapport vindt ook dat Clairfield niet de nodige capaciteit beschikt om zulke opdrachten van de centrale bank te kunnen accepteren en zou eerder ook niet zulke werkzaamheden hebben verricht.

Van Trikt en Angnoe hebben de rechter in hun weerwoord voorgehouden dat in de praktijk zaken totaal anders liggen. Zij verwezen naar hun eigen ervaringen met dit soort werk als internationale accountants. “Ik kan begrijpen hoe KROLL tot de conclusies komt maar ik acht mezelf ook deskundig. Wat daar staat is onvolledig heeft totaal geen betrekking op deze rechtszaak”, zei Angnoe op zijn rustige maar kordate manier van spreken. Ook ten aanzien van het kopen van een peperdure wagen voor Angnoe als een geschenk van, van Trikt werd weerlegd. “Er is nimmer sprake geweest van een geschenk”, zegt Angnoe. Samen met van Trikt legde hij uit hoe in dat geval volgens hen de zaken zijn verlopen.

Vervolgingsambtenaar Cynthia Klein die ogenschijnlijk nooit gecharmeerd lijkt te zijn van het optreden van verdachten, vraag zich af hoe het kan dat een onafhankelijk deskundig rapport niet dezelfde conclusies heeft als die waarop de verdachten zich beroepen. Zij vindt samen met rechter Kuldipsingh dat er nog altijd bezwarende redenen zijn en het niet verstandig is de verdachten in voorlopige vrijheid te stellen. “Ik ben heel erg teleurgesteld, omdat na het verhoor van de verdachten ik het gevoel krijg dat er te weinig aanwezig is om die jongens nog langer vast te houden. Alles is ontzenuwd wat in de ten laste legging staat .

Er is geen sprake van verduistering, dus die ten laste legging stelt op zich niets meer voor”, zegt Irvin Kanhai de raadsman van van Trikt en Angnoe. De beide verdachten zitten intussen al langer dan 15 maanden opgesloten. Kanhai en van Trikt hebben geprobeerd de rechter ervan te overtuigen dat er een enorm besmettingsgevaar is voor Covid in het cellenhuis. Hun verzoek om de verdachten te laten vaccineren is nog niet ingewilligd. Kuldipsingh liet zich echter niet van de wijs brengen hierdoor. Met gebiedende stem wees zij de advocaat en zijn cliënten erop dat er regels zijn voor hoe verdachten in voorlopige vrijheid worden gesteld en dat er evenzo regels zijn voor het vaccineren.

Zij zal wel in samenspraak met de officier van justitie er op laten toezien dat de vaccinatie plaatsvindt, maar van voorlopige vrijspraak is er geen sprake. Op 9 juni begint het Openbaar ministerie haar requisitoir tegen deze verdachten. Volgens Kanhai zijn, zijn cliënten overtuigd van hun onschuld en daarom ook nog altijd strijdvaardig.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie