• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gemiddeld 70 procent opkomst op de middelbare scholen

| suriname herald | Door: Redactie

Meer dan de helft van de scholieren en leraren van de middelbare scholen heeft zich gisteren aangemeld voor de eerste schooldag na de kerstvakantie. Hiermee hebben zij gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) om zich normaal aan te melden. Van alle scholen is volgens het MinOWC 70 procent van de scholieren op school verschenen. Ongeveer 80 procent van de leraren heeft zich aangemeld.

Het beroepsonderwijs meldt de hoogste opkomst van de dag. Vele van die scholen hadden een bezetting van 90 procent. Het vwo, havo en Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs (SMO) tellen een gemiddelde leerlingenopkomst van 83 procent. Slechts op twee scholen was de helft van het lerarenkorps wegens ziekte afwezig.

Om de opkomst te meten gaf het ministerie de opdracht aan de schoolleiding om de data van aanwezigheid, ziekte en verzuim te verzamelen. De informatie werd vervolgens verstuurd naar de afdeling Inspectie VOS. Deze informatie zal geanalyseerd worden om de verdere stappen te bepalen. Bovendien zal deze informatie het MinOWC ook inzicht moeten geven met betrekking tot optimale voortzetting van het onderwijs in deze COVID-situatie.

| suriname herald | Door: Redactie