• vrijdag 22 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GEËVALUEERD NEPOTISME

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie

Voorlezen

Analyse / Opnie: Wilfred Leeuwin

President Chandrikapersad Santokhi en vice president Ronny Brunswijk hebben recent tijdens en na een persconferentie zich in niet mis te verstane woorden uitgesproken over het door hen gevoerd benoemingsbeleid dat in de literatuur wordt omschreven als nepotisme.

De president is, alsof dat de betekenis ervan zal veranderen van plan nepotisme te evalueren, terwijl de vice president resoluut kenbaar maakt, de onrechtmatige benoemingen van zijn familie niet te zullen terugdraaien.

Het benoemingsbeleid heeft vanaf het aantreden van de regering gezorgd voor kritiek vanuit de samenleving niet alleen, maar ook binnen de eigen gelederen van de coalitie en De Nationale Assemblee. Vooral worden familieleden, loyalisten en vrienden van de president en vice president benoemd. Om dat gedaan te krijgen worden capabele personen op cruciale posten onder het mom van, veranderde beleidsinzichten doodleuk aan de kant geschoven, en uit hun functies ontheven of worden gewoon nieuwe functies gecreëerd. In het geval van de first Lady en de broer van de vice president zijn ook nog de statuten van een staatsbedrijf op maat gemaakt en tegendraads gewijzigd om hun onrechtmatige benoeming mogelijk te maken. Daarnaast valt op dat voor cruciale posten alleen personen uit de partij van de president en die op hem lijken in aanmerking komen voor de benoemingen. Recent is dit onder andere het geval geweest bij het benoemen van een nieuwe voorzitter van de rekenkamer, het vervangen van de directeur van het Bureau Geneesmiddelen Voorziening Suriname BGVS en het benoemen van leden van de raad van toezicht bij dit staatsbedrijf. De benoeming van een partijgenoot van de president die een ex-politieman is, tot commissaris van politie, heeft ook al gezorgd voor de nodige commotie binnen het politiekorps en in de samenleving, maar ook de vele andere benoemingen binnen het overheidsapparaat en op de kabinetten van de president en vice president hebben gemaakt dat tot in het buitenland de wenkbrauwen worden gefronst.

Nepotisme heeft vooral niets te maken met politieke benoemingen, want in dat geval zou het gaan om vooraf vastgestelde functies of omschreven taken en functies waarvoor personen in overheidsdienst benoemd kunnen worden. Politieke benoemingen zijn vooraf opgenomen in het overheidsfunctioneren en zijn inherent aan de verkiezingswinst. Nepotisme heeft daar niets mee te maken. Volgens verschillende woordenboeken betekent nepotisme letterlijk, het onrechtmatig begunstigen van verwanten of familie en vriendjes bij het toebedelen van posten en functies. In Suriname zouden we zeggen pure regel rij of kruiwagen benoemingen.

Nu heeft president Santokhi aangekondigd dat dit nepotistisch benoemingsbeleid zal worden geëvalueerd. Het komt er op neer dat de personen die nepotistisch zijn benoemd, hun functioneren zal worden geëvalueerd. Wie het goed doet zal worden gehandhaafd en zal er correctieve komen of vervanging van zij die het niet goed doen. De president zei dit op een vraag van journalist Sam Blankendaal naar aanleiding van zijn vaak gedane belofte dat het benoemingsbeleid anders moet en gecorrigeerd moet worden. Sam liet in zijn vraag geen ruimte voor het staatshoofd om met iets nieuws te komen. De vraag was dan ook, hoe het traject er uit ziet om dit soort benoemingen te corrigeren. Vice president Brunswijk zegt vooraf dat hij geen enkele evaluatie nodig heeft en dat geen enkele benoeming van een familielid zal worden teruggedraaid.

Wanneer nu het begrip nepotisme bekend is en het benoemingsbeleid van Santokhi en Brunswijk daar volledig aan beantwoord, kan de samenleving het dus onmogelijk eens zijn met de antwoorden van zowel de president als de vice president. Brunswijk is echter direct en kordaat en weten wij precies wat wel of niet verwacht mag worden. De president echter doet overkomen alsof hier sprake is van benoemingen die rechtvaardig zijn, maar dat de personen op hun functioneren geëvalueerd moeten worden. Hij weigert in het antwoord aan de journalist te erkennen dat hier sprake is van nepotisme, van onrechtmatige benoemingen die niet op beleid zijn gestoeld en dus gewoon teruggedraaid moeten worden.

Nepotisme is en blijft nepotisme ook al zou na de evaluatie van Santokhi blijken dat de persoon die is geëvalueerd een goede job heeft gedaan.

En juist dat maakt het vraagstuk van Nepotisme een illegale daad, omdat niet slechts de familie en de vrienden of de partijgenoten van de president en vice president een goede job kunnen doen. Het is daarom dat benoemingen duidelijk in het overheidsbeleid omschreven moeten worden. Het moeten eerlijke rechtmatige benoemingen zijn.

Het was te verwachten dat van het corrigeren van het benoemingsbeleid van de president en vice president niets terecht zou komen. Beiden en ook sommige ministers zoals Bronto Somohardjo en Albert Ramdin hebben samen met Santokhi al langer dan een jaar terug kenbaar gemaakt dat zij zich totaal niet storen aan de kritiek in de samenleving en uit hun eigen gelederen ten aanzien van nepotisme. Leo Brunswijk die 8 van zulke benoemingen op zak heeft zegt dood leuk, “maar we moeten het land toch opbouwen’. Ramdin en Santokhi hebben vaker gezegd dat zij alleen binnen hun eigen innercirkel mensen vertrouwen, terwijl Somohardjo zegt er niets aan te kunnen doen dat hij die naam heeft en het onrechtvaardig is hem daarvoor te straffen. De door Santokhie aangekondigde evaluatie, hoe die er ook uit zal mogen zien en door wie dat ook zal worden uitgevoerd, zal niets veranderen aan de betekenis van het woord nepotisme. Meer nog kan met een evaluatie, hoe goed of slecht het functioneren van betrokkenen ook wordt bevonden, geen enkele rechtvaardiging geven aan de onrechtmatige manier waarop de personen zijn benoemd.

Het is raar en bedenkelijk dat de president er van uitgaat dat de samenleving, maar ook de Surinaamse studenten in het buitenland, aan wie hij plechtig beloofd heeft om het benoemingsbeleid te corrigeren, zo gemakkelijk misleid en voor gek gehouden kan worden; of zegt het antwoord op de vraag van de journalist en de studenten meer iets over de misleider en hoe die denkt over de rest van de samenleving?. Misschien moet hier de president er op gewezen worden dat hij met deze misleiding zichzelf politiek verder ondergraaft en nog meer het vertrouwen dat hem bij de verkiezingen is gegeven aan het verspelen is. Hoe langer hoe meer begint in de samenleving de overtuiging post te vatten dat de kiezer op 25 mei schromelijk is misleid en als stemvee is gebruik.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie