• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

’Geef de eerste zes maanden alleen borstvoeding’

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO —“Aan Surinaamse moeders wordt geleerd dat zolang zij borstvoeding geven ze niet weer zwanger kunnen raken. Dat geldt alleen wanneer de moeder frequent, dus zo’n acht tot tien keer per dag, de baby aanlegt. Het niet regelmatig geven van de borst heeft ook invloed op de hormonen. En doordat de vrouw niet meteen menstrueert wanneer ze is bevallen, kan ze meteen weer zwanger raken als ze geen anticonceptie gebruikt.”

Dit zegt Judith Daniels van het Elsje Finck Sanichar College Covab. Dit instituut organiseerde donderdag een workshop voor studenten en geïnteresseerden in verband met de Internationale Week voor de bewustwording over het geven van borstvoeding.

“Na zes maanden wilden mijn zoontjes geen andere voeding. Mijn kinderen zijn zelden of nooit ziek en ik bespaar ook geld door alleen borstvoeding te geven”

Onderdelen

De ervaring van Daniels met Surinaamse moeders is, dat zij wel borstvoeding geven maar dat ze zich nog niet bewust genoeg zijn over het belang ervan. “Als ze dat beseften zouden ze niet zo snel grijpen naar andersoortige voeding. We zien vaak een combinatie van die twee terwijl wereldwijd het advies is, om de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven”, vertelt Daniels.

Zij wijst er wel op dat de moeder haar gezondheid in de gaten moet houden en moet letten op wat ze eet en drinkt vooral als zij medicatie inneemt of een ziekte heeft. Tijdens de workshop zijn verschillende onderdelen over borstvoeding besproken. Na de workshop kon bij vertegenwoordigers van verschillende instellingen informatie worden verkregen die verband houdt met het thema.

Covab werd bij de workshop ondersteund door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, ‘s Lands Hospitaal, het Mungra Medisch Centrum in Nickerie, het Bureau Openbare Gezondheidszorg en de Regionale Gezondheidsdienst.

Ambassadeur babyvoeding

Macy Slijngaard die zeven weken geleden is bevallen van een dochter heeft meegedaan aan de workshop. Zij staat model voor moeders die alleen borstvoeding geven. Tien jaren geleden toen zij haar eerste kind, een zoon kreeg, was zij docent Lichamelijk Opvoeding op het mulo. De school had een slecht onderhouden sportzaal en daarom ging ze om de hygiëne – dagelijks met alle benodigde spullen voor het kolven- naar het werk. Ze nam zelfs een stoel mee.

“Ik sloot de zaal af en dan kon het kolven beginnen. Ik had het voorrecht dat de leiding van de school heeft meegewerkt zodat ik elk vijfde lesuur vrij was om te kunnen kolven. Als de sportzaal niet beschikbaar was deed ik het in de auto.” Zij adviseert nieuwe moeders dan ook om mogelijkheden te bespreken met hun werkgever om te kolven of hun baby de borst te geven.

Daniels zegt dat Covab bezig is met het inrichten van een babyvriendelijke omgeving. “Wij zijn bezig een plek te creëren waar studenten en medewerkers die pas bevallen zijn borstvoeding kunnen kolven en bewaren. Het is belangrijk dat bedrijven en ook andere plekken waar moeders komen, babyvriendelijk worden gemaakt. Ik denk dat dan moeders zich meer zullen inzetten om borstvoeding te geven.”

Uitdagingen

Slijngaard vertelt dat er wel uitdagingen zijn bij het geven van borstvoeding. “Mijn eerste zoon heeft maar drie maanden aan de borst gelegen en daarna wilde hij niet meer. Ik heb toen vier maanden lang gekolfd en hem dus langer dan zes maanden toch borstvoeding gegeven. Mijn tweede zoon is tijdens de Covid-19 periode geboren en wilde helemaal niet aan de borst. In mijn schafttijd ging ik naar de crèche om hem moedermelk te geven uit een fles.”

Toen zij tien jaar geleden beviel van haar eerste kind had zij al besloten dat zij aan al haar kinderen zoveel mogelijk de borst zou geven. “Ik kende een paar oudere vrouwen die bij Stichting ter bevordering van borstvoeding in Suriname werkten en die hebben me informatie gegeven die ik heb onthouden.” Ze denkt dat Surinaamse moeders juist vaker worden geadviseerd om extra voeding te geven zoals fruit-of groenteprakjes en dat daarom de focus minder is op het geven van borstvoeding alleen.

“Na zes maanden wilden mijn zoontjes geen andere voeding. Mijn kinderen zijn zelden of nooit ziek en ik bespaar ook geld door alleen borstvoeding te geven”, zegt Slijngaard over de voordelen die borstvoeding haar oplevert.

| de ware tijd | Door: Redactie