• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gajadien: Directie CBvS onrechtmatig op haar post

| starnieuws | Door: Redactie

VHP-fractieleider Asis Gajadien stelt dat directeuren van de CBvS onrechtmatig optreden.

VHP fractieleider Asis Gajadien heeft onder de aandacht gebracht dat de directeuren van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onrechtmatig optreden. President Chan Santokhi heeft de nieuwe Bankwet afgekondigd. Op basis hiervan is slechts de governor bevoegd om aan te blijven. De directieleden moeten opnieuw worden benoemd. Ook had

de president eerder aangekondigd dat de directie zou worden versterkt, hetgeen niet is gebeurd.

In artikel 49 lid 2 staat duidelijk dat de benoeming van de huidige directeuren opnieuw zal moeten geschieden bij inwerkingtreding van de Bankwet, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. Hij voert aan dat de versterking van de directie en de governor, niet merkbaar is. "Het streven naar een meer onafhankelijke centrale bank kan dan nooit in handen gelegd worden van één persoon, de huidige governor", stelt Gajadien.

De volksvertegenwoordiger blijft erbij dat de transparantie zeker wat de koersontwikkeling betreft, die in een goede richting gaat, nog steeds niet is gerealiseerd. Hij roept de CBvS op om in haar publicatie op te nemen de valutatransacties dit dagelijks plaatsvinden en tegen welke wisselkoers deviezen worden opgekocht en verkocht. Het maakt niet uit of het om de banken of de cambio's gaat. "Alleen met transparantie zal het duidelijk worden wie de koers opdrijft en daarmee kunnen we bewerkstelligen dat de koers laag en stabiel blijft", meent hij.

Gajadien merkt op dat in korte tijd het ministerie van Financiën & Planning met US$ 5 miljoen heeft geïntervenieerd op de valutamarkt. Daarbij is een koers van SRD 36 voor de US$ gehanteerd. Aan de andere kant blijkt dat cambio's en vooral banken gewoon transacties sluiten rond een koers van SRD 38.50 voor de US-dollar. De koers is de laatste weken niet gestegen, maar het gewenste effect met de interventies is niet bereikt. Bij publicatie van hoeveel een bank/cambio heeft verkocht en gekocht tegen welke koers, zal maken dat de koers daadwerkelijk omlaag zal gaan, anders is het dweilen met de kraan open.

| starnieuws | Door: Redactie