• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FOSPA Suriname wil dat regering in actie komt tegen vernietiging Amazonewoud

| dagblad suriname | Door: Redactie

Om bedreigingen van grondgebieden van inheemsen tegen te gaan en om het Surinaamse milieu te beschermen, vraagt milieuactivist Erlan Sleur aanpak vanuit de overheid. In dit kader heeft hij op 8 augustus een gezamenlijke verklaring van belangenorganisaties en inheemsen uit het Amazonegebied (zie de verklaring onderaan) overhandigd aan minister Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De verklaring is overgedragen namens Forum Social Pan-America (FOSPA) Suriname. De activist vindt, dat er vanuit de overheid gewerkt dient te worden aan het terugdringen van houtkap, goudwinning en het terugdringen van kwikgebruik en andere schadelijke stoffen.

“Al onze regeringen hebben verdragen ondertekend voor behoud

van onze bossen en bescherming van het klimaat, ter bescherming van onze biodiversiteit, gezondheid en mensenrechten, alsook het tegengaan van broeikasgassen.” Het lijkt volgens de milieuactivist erop dat personen ongestoord gebieden ontbossen in het binnenland, zonder dat daartegen wordt opgetreden. “Hierdoor blijven onze mensen onbeschermd. De bewoners in deze gebieden worden ziek van de kwik. Het rivierwater dat zij gebruiken is vervuild. De problemen zijn zodanig, dat wij zeggen genoeg is genoeg”.

Van 28 tot en met 31 juli werd door FOSPA een regionale conferentie gehouden in Belém, Brazilië. Daar hebben verschillende organisaties de verklaring opgesteld en ondertekend. De verklaring is bedoeld om de noden, oplossingen en bijdragen onder de aandacht van de regeringen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het Amazonegebied, te brengen.

“We doen het niet voor onszelf, ook niet alleen voor onze kinderen, maar de hele wereld. Als de Amazone vernietigd wordt, dan gaan niet alleen wij eraan, maar de hele wereld”, aldus de activist.

Remi Koepoeroe, lid van Probios – de stichting van Sleur ter bescherming van de biodiversiteit – en bewoner van Kwamalasamutu, zegt dat de problemen erge vormen aannemen. “De inheemsen zijn door de eeuwen heen steeds verdreven van hun woongebieden. Ons leefgebied wordt steeds in gevaar gebracht. Wij willen beschermd zijn. Wij willen blijven leven van de natuur”, aldus Koepoeroe.

| dagblad suriname | Door: Redactie