• woensdag 29 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Forse eisen van bewoners Brokopondo

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Sameul Wens

PARAMARIBO — Ruim 500 personen uit het district Brokopondo van wie de woningen zijn ondergelopen hebben dinsdag onder leiding van hun kapiteins een zeven punten tellende petitie aan president Chan Santokhi en assembleevoorzitter Marinus Bee aangeboden. Ze voelen zich in de steek gelaten door de centrale overheid. Hun gebied– onder meer woonhuizen en kostgronden– staan nu al langer dan drie maanden onder water en er komt maar geen oplossing. Er dreigt nu zelfs een tekort aan voedsel te onstaan, doordat al het plantmateriaal verloren is gegaan.

Zij dreigen de Afobakkaweg te zullen barricaderen als de gedupeerden niet spoedig een financiële compensatie krijgen en roepen dat voedselpakketten niet volstaan. Deze pakketten moeten vervangen worden door een financiële bijdrage. De gedupeerden bepalen dan zelf hoe die besteed wordt en beslissen zelf over de samenstelling van hun voedselpakket. 

“Er moet direkt een een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek komen naar de oorzaak van de watersnoodramp”

Verder eisen ze de onmiddellijke oprichting van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor drastische verbeteringen van de zeer erbarmelijke leef-, woon-, leer- en inkomensomstandigheden van de getroffenen in het district. Ook moet er een crisisplan komen dat voorziet in korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en het inlopen van de achterstand in het onderwijs als gevolg van de wateroverlast. Daarnaast moet er direct een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de watersnoodramp komen.

Verdere eisen zijn het toekennen van de gronden van het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria (LMV) aan de gemeenschap van het district Brokopondo voor het uitoefenen van duurzame landbouw. Een ander verlangen is het tot beschermd gebied verklaren van het Brokopondostuwmeer, althans dat deel waar de historische woongebieden van de Marrons onder water liggen. Zij menen dat de nakomelingen aanspraak maken op dit cultureel erfgoed, waar hun voorouders meer dan 300 jaar woonden.

Tot slot willen ze dat de infrastructuur van het district Brokopondo onmiddellijk aangepakt wordt, gelet op de zeer slechte staat waarin de hoofd- en binnenwegen en bruggen verkeren. Gewezen wordt op economische bijdrage (elektriciteit, hout, goud) van het district.

| de ware tijd | Door: Redactie