• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof werkt aan operationalisatie

| cds | Door: Redactie

Het bestuur van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) werkt hard aan de operationalisatie van dit belangrijke fonds. Een belangrijke stap hiertoe is de aanstelling van Marijke Mangal als manager van het fonds. De arbeidsovereenkomst tussen haar en minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) is op donderdag 24 november 2022 ondertekend. Het fonds zou in principe al in november 2019 operationeel moeten zijn, maar door onvoorziene omstandigheden is de deadline niet gehaald.

De nieuwbakken manager heeft van de minister de opdracht gekregen om de nodige stappen te ondernemen om het fonds zo gauw als mogelijk operationeel te

hebben, waardoor een aanvang kan worden gemaakt met de betaling van ouderschapsverlof. Aangezien de manager aan het gestelde profiel voldoet, verwacht hij niets anders dan dat zij een wezenlijke bijdrage zal leveren om het fonds daadwerkelijk te operationaliseren.

De minister sprak ook zijn waardering uit naar het bestuur van het fonds onder leiding van Meena Kandhai- Ramai voor de werving en selectie van een geschikte manager en voor overige activiteiten welke het bestuur in de afgelopen weken heeft ontplooid. Hij rekent dan ook op een vruchtbare samenwerking tussen het bestuur en de manager. Mevrouw Mangal bedankte zowel het bestuur van FVO als de minister voor het vertrouwen in haar gesteld en benadrukte dat zij vol vertrouwen begint aan haar nieuwe uitdaging.

De grootste hindernis voor het opstarten van het FVO was de kwestie van de financiering van het betaald verlof. Volgens de wet zal iedere werknemer en werkgever ten behoeve van het fonds verplicht zijn tot betaling van een bijdrage gelijk aan 1.0% (één procent) van het brutoloon van de werknemer. Hiervan bedraagt de werknemersbijdrage maximaal 50% (vijftig procent) en de werkgeversbijdrage minimaal 50% (vijftig procent).

De werkgever is verplicht de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage maandelijks aan het fonds te doen. Het bestuur en de manager zullen in de komende weken zich onder andere focussen op de structurering van de contributie, waardoor de verplichte bijdrage van zowel werkgevers als werknemers spoedig kan worden geïnd. Het FVO vloeit voort uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin die sinds 2019 in werking is getreden.

| cds | Door: Redactie