• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FAKE-NEWS: Vals bericht over ontdekking cholera in waterleidingbuizen SWM

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

Voorlezen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) ontkent dat er cholera is ontdekt in waterleidingbuizen.

Op social media circuleert al dagen een bericht dat de SWM cholera zou hebben ontdekt in enkele defecte buizen.

Het bedrijf is de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd geworden met inderdaad beschadigde dienst- en hoofdleidingen als gevolg van werkzaamheden (ophalen van lozingen en goten etc.) door aannemers in opdracht van overheidsinstanties.

Het hoeft geen betoog dat bij het ophalen van lozingen in bewoonde gebieden waar haast alle huishoudens over een aansluiting beschikken, er rekening moet worden gehouden met de ondergrondse infrastructuur van het bedrijf t.w. dienst- en terreinleidingen.

Er zijn volgens het bedrijf daarom afspraken met instanties om bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden de SWM voortijdig in kennis te stellen.

Er wordt dan een medewerker ter beschikking gesteld om plaatselijke aanwijzingen te geven over waar de leidingen exact lopen, zodat er geen beschadiging plaatsvindt.

Helaas zijn de werkzaamheden die recentelijk in diverse gebieden zijn uitgevoerd, niet vooraf gemeld met als gevolg beschadigde leidingen en in vele gevallen onderbreking van de watertoevoer naar verbruikers.

Technici van het bedrijf trachten zoveel mogelijk met in acht neming van specifieke werkinstructies, zeker met betrekking tot vuil water, de leidingen te herstellen. Daarbij wordt ook de afdeling Laboratorium die belast is met de continue monitoring van de fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water, betrokken en wordt er preventief chlorering toegepast.

De SWM betreurt het dat instanties ervoor kiezen niet vooraf te communiceren met het waterbedrijf over uit te voeren graafwerkzaamheden door aannemers, maar verzekert tegelijkertijd de gemeenschap dat zij als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf voldoende werkvoorschriften en procedures ‘in place’ heeft om contaminatie van het water in haar distributienet te voorkomen.

 

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie