• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Faculteit der Juridische Wetenschappen staat stil bij VN Kinderrechtenverdrag met debat

| dagblad suriname | Door: Redactie

Suriname is partij bij het VN Kinderrechtenverdrag. In het kader van de herdenking van de internationale dag van de Rechten van het Kind, worden jaarlijks activiteiten ontplooit door het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten.

Vaardigheden aanleren

Argumentatie wordt op alle fronten in het dagelijks leven gebruikt, vaak zonder dat wij door hebben dat wij een bepaald standpunt aan het verdedigen zijn. Het is dan ook van belang om daarbij over enige argumentatieve vaardigheden te beschikken. Het dagelijks leven toont natuurlijk goed aan hoe wij onze argumentatievaardigheden, of het gebrek daaraan, gebruiken. Een heel ander niveau is echter het gebruik van die vaardigheden in de

politiek of het recht. Belangen van de democratie worden op beide gebieden behartigt, goede argumentatie is dan ook een vereiste. 

Het Universiteitsinstituut Kinderrechten

Binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat al sedert 2 november 2002 een Universiteitsinstuut voor Kinderrechten. De voorzitter geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen wat het doel van het Universiteitsinstituut Kinderrechten is. Volgens haar stelt het zich ten doel het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van kinderrechten, het vergroten van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot kinderrechten, het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de ontwikkeling van kinderrechten in Suriname bevorderen, het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal jeugdbeleid, het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in Suriname. 

Er is door het decanaat van de Faculteit der Juridische Wetenschappen in oktober 2022 een managementteam voor het UK ingesteld bestaande uit mr. dr. M. Manohar (voorzitter), mr. R. Djokarto MPA, drs. S. De Vries.

Ervaring met kinderrechten

Verder vertelt ze kort over haar ervaring met betrekking tot kinderrechten. “Sinds 1999 heb ik me beziggehouden met kinderrechten op beleidsniveau, een aantal bureaus opgezet en gewerkt aan wetgeving en wetenschappelijk onderzoek. Momenteel ben ik verbonden aan de Anton de Kom Universiteit als docent en onderzoeker. Het is bij wetgeving belangrijk om de maatschappelijke context altijd mee te nemen, vandaar dat wetenschappelijk onderzoek van belang is 

Ook de andere leden hebben hun sporen gehad op het gebied van kinderrechten gebeuren, zowel binnen het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn eveneens verbonden aan de universiteit.” 

Projecten Universiteitinstituut Kinderrechten (UK)

Het UK heeft in het verleden verscheidene malen met ondersteuning van Unicef, trainings – en onderzoeksprojecten gedaan. Het belang van de heractivering van het UK is om de doelstelling uit te voeren.  Awareness kinderrechten onder de studenten is van belang, waarbij studenten gaan werken met de kinderrechten binnen hun studie. Een werkstuk, thesis, onderzoek, debat enzovoort, zijn allemaal activiteiten die UK zal ondernemen samen met studenten in de komende periode.    

Samen met andere instituten en organisaties zullen er ook activiteiten ontplooid worden passende binnen onze doelstelling.  Het UK is een instituut waar studenten zoveel mogelijk de ruimte zullen krijgen actief bezig te zijn met onderzoek, studie op dit vlak.

GW

| dagblad suriname | Door: Redactie