• zondag 07 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ex-ministers reageren verschillend op wijziging medische overeenkomst

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, om de overeenkomst voor het platinumpakket met het Staatsziekenfonds (SZF) te wijzigen, heeft veel stof doen opwaaien onder enkele ex-ministers. De ministers hebben in oktober vorig jaar een brief ontvangen, waarin werd aangegeven, dat de overeenkomst beëindigd zou worden. Voorheen betaalde de staat maandelijks een premie van SRD 2.500 voor ex-ministers. Met het wijzigen van de overeenkomst moeten ex-ministers nu zelf een ziektekostenverzekering afsluiten en alle medische kosten uit eigen zak betalen. De ex-bewindslieden kunnen de declaraties bij het directoraat Algemene Zaken indienen en ook garantiebrieven aanvragen. Onze redactie sprak met verschillende ex-ministers over het besluit.

Stephen Tsang, NDP-parlementariër tevens ex-minister van Handel, Industrie en Toerisme, zegt dat hij wel de mededeling heeft ontvangen, maar dat het niet zoveel toepassing op hem heeft, omdat hij nu DNA-lid is en gebruikt maakt van die voorzieningen. Echter zegt hij dat de wijze waarop de maatregel is ingevoerd, vrij respectloos is. “Het is natuurlijk hun beleid, maar de voorgaande regeringen hebben het nooit zo gedaan, ongeacht de problemen die er waren. In de vorige regeringsperiode waren ook ex-minister uit andere regeringsperiodes, maar ze zijn met het nodige respect behandeld”, stelt Tsang.

Minister Somohardjo zei in gesprek met De Ware Tijd, dat het besluit is genomen, omdat de SZF-premie van de ex-ministers zwaar drukt op de overheidsuitgaven. Hij verduidelijkt ook dat niets is veranderd aan het verzekeringspakket van de ex-ministers en hun gezinsleden, behalve dat zij medische ingrepen of verpleging moeten voorschieten en achteraf declareren bij BiZa. Op de vraag of de maatregel van de overheid niet in het licht van een bezuinigingsmaatregel gezien moet worden, zegt Tsang, dat het ‘‘hun goed recht’’ is. Echter stelt hij dat er niet tegen wet en regels moet worden ingegaan. “Indien dat besluit wordt genomen, moet het in het vervolg zo gedaan worden en niet dat de maatregel alleen voor een groep ex-ministers geldt.”

In tegenstelling tot Tsang heeft Antoine Elias, ex-minister van Volksgezondheid, de brief niet ontvangen. Hij reageert kort en bondig en zegt dat indien het zo is, hij gewoon weer zal overstappen naar zijn oude medische verzekering bij Assuria. Edgar Dikan, ex-minister van Regionale Ontwikkeling, heeft de brief ook nog niet ontvangen. Hij reageert nogal fel en dreigt net als ex-minister Lekhram Soerdjan, naar de rechter te zullen stappen als hij de brieft krijgt. Dikan gelooft niet dat het gaat om een bezuiniging, maar meer om pesterij. “Somohardjo liegt. Laat hij de overeenkomsten publiceren en aangeven, waar men gaat bezuinigen. Nu gaan mensen met willekeur declareren. Dat gaat het land meer kosten met alle papierwerk dat vereist is. Grote bedrijven deden ook hetzelfde, maar ze zijn ook afgestapt van dat systeem, omdat het hun meer geld kost”, stelt Dikan.

Volgens hem is het een schande voor het land om mensen die op het hoogste niveau in het land hebben gediend, zo te behandelen. “Nu moeten we een BaZo-kaart aanvragen. Hij maakt ons zo tot de bedelstaf en dat is niet goed”, zegt Dikan. Hij denkt dat het werk als minister van BiZa, Somohardjo naar het hoofd is gestegen. Volgens Dikan maakt Somohardjo een grote fout door te denken dat alle gewezen ministers onder hem vallen. “Volgens onze staatsinrichting vallen een aantal zaken die niet direct te maken hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder het directoraat Algemene Zaken en daar zijn een paar dingen geregeld”, stelt Dikan. Hij geeft aan dat deze regeling ook de ministers van dit kabinet zal treffen.

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie