• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Evaluatie open markt operaties Centrale Bank

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Het presidentieel team ingesteld om de Open Markt Operaties (OMO) – de beleggingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) – te evalueren en waar nodig advies te geven heeft vrijdag gesprekken gevoerd met de moederbank.

Het team bestaat uit minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, CBvS-regeringscommissaris Jim Bousaid en voormalig CBvS-governor Glenn Gersie. Bousaid spreekt van constructieve discussies in aanwezigheid van president Santokhi.

“We hebben een hele constructieve discussie gehad. De doelstelling is om de OMO’s beter en effectiever te laten werken,” zegt regeringscommissaris Bousaid. OMO’s kunnen, mits goed uitgevoerd, eraan bijdragen om de wisselkoers en het prijspeil

te stabiliseren. Vandaar dat steeds nagegaan moet worden hoe OMO’s effectiever te laten werken.

IMF

OMO’s moeten volgens Bousaid de juiste stimulans en signalen geven aan de samenleving, zodat er een gewenst gedrag komt van economische subjecten zoals individuen, consumenten en bedrijven. Dit moet ertoe leiden dat er een economisch proces van stabiliteit ontstaat. Het presidentieel team zet als belangrijk instrument in op stabilisatie van de Surinaamse economie en het monetair beleid. 

Een belangrijk aspect betreft de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor herziening van het herstelprogramma. Bousaid: “IMF is ook bereid met ons te kijken en na te denken over de aanpassing van het monetair beleid. Het uiteindelijke doel is een stabiele economie met een stabiele wisselkoers, stabiel prijspeil waardoor het proces van verarming vanwege prijsstijgingen stopt.”

Verhoging van het overheidsinkomen middels de belasting toegevoegde waarde (BTW) zal ook hieraan bijdragen. Bousaid is echter van mening dat dit alleen kan als er sprake is van een ‘same level playingfield’. “Er moet geen sprake zijn van concurrentievervalsing.”

| de ware tijd | Door: Redactie