• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Essed: “Kanhai veronderstelt dus wel dat Bouterse schuldig is aan moord”

| waterkant | Door: Redactie

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in de hogerberoepszaak van het 8 decemberstrafproces in Suriname, merkt een veranderde proceshouding bij zowel advocaat Irwin Kanhai en hoofdverdachte Desi Bouterse.

“In de eerste twee rondes bij de Krijsgraad heeft mijn collega Kanhai vooral geprobeerd een juridisch verweer te voeren. Dat verweer is door de Krijgsraad tot tweemaal toe verworpen. Nu in hoger beroep wordt wederom 20 jaar geëist en tevens onmiddellijke gevangenneming. Het verweer is nu helemaal een puur politiek verweer. De 15 slachtoffers waren volgens de verdediging landverraders en Nederland is schuldig aan die moorden. Als klap op de vuurpijl stelt

de advocaat van Bouterse dat het Hof Bouterse moet vrijspreken als daad van vaderlandsliefde. Vanwege het feit dat het strafrecht het begrip vaderlandsliefde niet kent, veronderstelt de advocaat dus dat Bouterse wel schuldig is aan moord. Dat kent het strafrecht overigens wel”, zei Essed zondag in het programma Welingelichte Kringen.

De zaak staat aanstaande dinsdag 30 mei weer op de rol bij het Hof van Justitie. Deze keer zal het Openbaar Ministerie reageren op het pleidooi van Kanhai.

Essed merkt op dat het er alles van is zowel Kanhai als Bouterse er zo zoetjes aan ook genoeg hebben en uitkijken naar een afronding van deze zaak. Hij memoreert dat Bouterse in januari 2020 in militair uniform naar de Krijgsraad is gemarcheerd voor de behandeling van zijn zaak in verzet. “In de rechtszaal antwoordde hij echter poeslief. Hij bevestigde zijn naam en zijn beroep, maar zijn adres was hij even vergeten. Voor de rest kon hij zich niet veel herinneren.

Bij de eerste behandeling in hoger beroep in juli 2022 verscheen Bouterse in het wit en had hij weer een chronisch geheugenverlies. Bij het bezichtigen van de plaats des dood in het Fort Zeelandia kon hij zich niet herinneren waar zijn bureau gestaan had. Op de daarop volgende zitting suggereerde hij tot een ieders verbazing dat hij verwacht dat het HvJ als hoogste rechtbank echt recht zal spreken. Waarmee hij impliciet de bevoegdheid van het HvJ om over hem recht te spreken, heeft erkend”, stelt hij.

Dat Kanhai afgelopen zaterdag in Surinaamse media heeft aangegeven dat hij dit jaar nog een vonnis verwacht, ziet Essed als positief. Echter wordt er volgens hem vooruitgelopen op de echte issue, namelijk de gevangenneming indien het HvJ Bouterse schuldig acht. Kanhai vraagt zich af waarom die eis van gevangenneming nodig is.

“Suriname is een rechtstaat en om die simpele reden moet een opgelegde straf, zeker voor moord, ten uitvoer worden gelegd. Als Suriname, vooral president Santokhi, zich onsterfelijk belachelijk wil maken, dan moet hij Bouterse niet gevangen laten nemen wanneer het HvJ dat gelast. Als Bouterse veroordeeld wordt en niet gevangengenomen wordt, wint hij de volgende verkiezing met tweederde meerderheid”, aldus Essed.

| waterkant | Door: Redactie