• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Erkenning zelfstandig karakter Wildcoast Art

| de ware tijd | Door: Redactie

INGEZONDEN

In 1987 vond de proclamatie plaats van Wildcoast Art als zelfstandige kunstvorm onder de slogan: ‘New Concept, New Result’. Kort daarop volgde impliciete erkenning van dit karakter door de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO). Immers, op uitnodiging van de academie participeerde grondlegger Luciël Becker in het seminar ‘Van visie tot vorm’, waar ook de beroemde Erwin de Vries, Paul Woei en Ron Flu met inleiding en werk aan deelnamen.

In 1989 expliciete erkenning door het ministerie van Cultuur, dat naar aanleiding van het spraakmakende multidisciplinaire Wildcoast Art Festival in december 1988 een videofilm over Wildcoast Art liet produceren en

uitzenden via de STVS.

In jubileumjaar 2005 van de Nationale Kunstbeurs volgt formele erkenning door dit instituut en is een lezing over het zelfstandige karakter van Wildcoast Art onderdeel van het feestprogramma. In dat jaar doceert Becker kunstfilosofie aan de dag- en avondopleiding van de sectie Beeldende Vorming van het  Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Als docent bevordert hij tijdens de vele nationale kunstbeurzen begrip en gevoel voor kunst bij de schooljeugd.

In 2010 internationale doorbraak! Door publicatie van Wildcoast Art in essayvorm in het internationale  kunstenaarsboek ‘Drawing Lines – Connecting Dots, Contemporary Art Suriname’ van Gillion Grantsaan & Remy Jungerman , onder de titel ‘Wildcoast Art, A New Concept, A New Result – The Creation of our Nation as a Work of Art Sui Generis’.

Wildcoast Art participeert momenteel met vijf werken in de lopende Suriname International Art Fair (SIAF 2022). Het bevat ook tekst die Wildcoast Art erkent als zelfstandige kunstvorm. Echter, naar het nationale en internationale publiek toe geeft het geen informatie over de identiteit van de kunstenaar, terwijl dit bepalend is voor het kenmerkende karakter van Wildcoast Art! Ook geeft het geen informatie over het pad waarlangs het ontstaat. Wat het volgende unieke verhaal in onze kunstgeschiedenis – van en over – de grondlegger van Wildcoast Art wel doet.

Luciël Becker: “Ik kom voort uit een gemengde familie. Ik heb hierdoor vele cultuurinvloeden ondergaan, waaronder de wintireligie en het Christendom via de zondagsschool voor Chinese jongeren van de Evangelische Broedergemeente (EBG). Zo ook via de eigenzinnige paden die ik volg, waarbij de doorleefde zelfervaringen mijn kennis, inzicht en blik op de wereld verruimen. Kortom, in feite ben ik via genoten onderwijs een aan de Nederlandse cultuur geassimileerde alakondre Srananman. Echter, gaandeweg ontwikkel ik een nieuwe, dynamisch vloeiende identiteit. Geestelijk/cultureel leid ik dus niet een statisch bestaan in de vorm van zijn, maar een dynamische in de vorm van permanent worden.

Wildcoast Art ontstaat hierdoor op basis van verplaatsing: op voortdurende rotatie van tekens en op het formeren van paden in een quasi oneindig landschap van tekens en beschikbare vormen, dat zelfs kan reiken tot in ons heelal. Immers, als sommige planten in een tuin kan mijn identiteit zich voortdurend in alle richtingen verplaatsen, schiet zij wortel langs paden die zich tot in het oneindige kunnen vertakken. Tijdens het werken heb ik geen concept voor ogen dat ik wil uitbeelden. Echter, plotseling doemen er vormen op, waar ik niet op zoek naar ben. Pak ze direct vast! Zo ontstaan via dit onvoorspelbare pad in de loop der jaren Wildcoast Art-creaties van heel verscheiden aard, uitstraling en dimensie.”

Dit kenmerkende karakter viel op bij de ervaren prominente kunstjournalist Tascha Aveloo van het ochtendblad de Ware Tijd. Tijdens de Nationale Kunstbeurs 2019 omschreef ze op treffende wijze mijn collectie en persoon als kunstenaar alsvolgt: “Zijn collectie zwart-witte vormen met vreemde tekens, sommigen met een lichte aura erom heen, lijken wel ‘eeuwenoude hiërogliefen-achtige of zelfs aliënachtige beelden … Indrukwekkend dat de kunstenaar op deze hoge leeftijd toch nog een nieuwe collectie maakt, die geheel anders is dan zijn oudere werken. Dit is echt de ziel van een kunstenaar: eeuwig vernieuwend creërend ”.

Deze laatste woorden worden nogmaals bevestigd door de nieuwe collectie die Becker op de lopende  SIAF 2022 tentoonstelt. Woorden die sterker worden bevestigd door de toevoeging van één van zijn “ruimte beelden” aan de collectie, gecreëerd ruim vóór de Nasa James Webb-ruimte telescoop ons de eerste beelden van de verste uithoeken van het universum doorseinde.

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

| de ware tijd | Door: Redactie