• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Er komt spoedig een bespreking over Tigri met Guyana

| dagblad suriname | Door: Redactie

In de kwestie rond het bezette Tigri-gebied, waar het Guyanees leger recentelijk acties zou hebben uitgevoerd tegen illegale activiteiten, heeft Suriname naast het opvragen van informatie daarover bij de Guyanese regering zelf ook onderzoek gedaan. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zegt, dat er satellietbeelden zijn bekeken. Enkele van die beelden geven aan, dat de activiteiten van het Guyanees leger buiten het Tigri-gebied plaatsvonden, dichtbij de grens van het gebied, terwijl andere beelden wel activiteiten binnen het gebied laten zien. Tot een duidelijke conclusie is het niet gekomen. 

In de Guyanese media is verschillende informatie gemeld

over de acties van het Guyanees leger. Volgens Ramdin is de informatie verwarrend. De minister deed deze mededelingen vorige week woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.

Diplomatieke nota

Toen de kwestie rond Tigri enkele weken geleden in Guyanese media is verschenen, daarover zegt Ramdin dat hij gelijk contact heeft gemaakt met zijn Guyanese ambtgenoot High Todd en dat daarbij gevraagd is naar alle relevante informatie. Zulks is later ook in een diplomatieke nota, in de vorm van een protest vervat. 

De Guyanese minister heeft toegezegd de opgevraagde informatie te zullen sturen. Zo gauw de gevraagde info binnen is zal de Surinaamse regering ernaar kijken. Minister Ramdin zegt, dat met zijn Guyanese collega is afgesproken dat er spoedig een gesprek zal plaatsvinden om deze kwestie te bespreken. Er zullen ook andere zaken in de bilaterale relaties tussen beide landen aan de orde komen. Vorige week was er nog contact geweest tussen beide ministers. Daarbij verzekerde de Guyanese minister, dat het gesprek zal komen. 

Het standpunt van Suriname is volgens Ramdin duidelijk: Het Tigri-gebied maakt deel uit van het Surinaams grondgebied. Dat is altijd zo gepresenteerd, ook aan de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken. Met betrekking tot de grensbesprekingen met Guyana zegt Ramdin, dat in dat verband een traject is uitgezet. De nationale grenscommissie van Suriname is al bezig daarmee. Er zijn reeds twee rapportages gedaan door beide kanten, namelijk de Surinaamse grenscommissie en de Guyanese grenscommissie. Van Surinaamse zijde wordt nog gewacht op de reactie van Guyanese zijde over het laatste rapport. Dat laat volgens minister Ramdin nog op zich wachten. Die vertraging heeft te maken met het feit, dat er wijziging is in het voorzitterschap van de Guyanese grenscommissie.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie