• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Eerste Cashpnts pinautomaten in Paramaribo

| waterkant | Door: Redactie

Banking Network Suriname N.V. (BNETS) neemt op 15 oktober de eerste Cashpnts (pinautomaten) in Paramaribo, op de hoek van de Kasabaholoweg en Estreliasstraat, in gebruik. Deze 2 Cashpnts bevinden zich bij het oude DSB gebouw. BNETS verhuist binnenkort namelijk naar deze locatie.

Het vergroten van de toegang tot financiële diensten voor alle burgers is een gezamenlijke inspanning vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Ministerie van Financiën en Planning, de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en BNETS.

Als onderdeel van deze samenwerking en binnen het kader van een efficiënte aanbieding van financiële diensten is het noodzakelijk dat er één centrale aanbieder van ATM’s is om in geheel Suriname contant geld beter beschikbaar, bereikbaar en toegankelijker te maken. Op termijn zullen alle ATMs van De Surinaamsche Bank, Finabank, Hakrinbank, de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo, de Surinaamse Postspaarbank en de VCB Bank plaatsmaken voor de rood/grijze ATMs van Cashpnt. Cashpnts kunnen door klanten van alle banken gebruikt worden.

De eerste Cashpnt is op 31 juli 2021, in het dorp Goejaba, in het district Sipaliwini in gebruik genomen. In de komende periode zullen er meerdere Cashpnts in het straatbeeld verschijnen. Vanaf 2022 worden alle ATMs van de eerdergenoemde banken vervangen door Cashpnts.

| waterkant | Door: Redactie