• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Een historie van aardolievondsten en -productie in Suriname en Guyana

| dagblad suriname | Door: Redactie

Eddie Jharap, de eerste directeur van Staatsolie, is ervan overtuigd dat de eerste aardolie-productie uit het diepe water voor de Surinaamse kust in 2025 kan plaatsvinden. Hij stelt als voorwaarde: “Als wij geen pech hebben” De oud-topman van Staatsolie gaf een overzicht van  aardolievondsten en -productie in Suriname en Guyana via social media. Jharap is 35 jaar actief geweest in de Surinaamse mijnbouw en was 25 jaar lang directeur van Staatsolie.

Eerste vondsten

In 1965 werd een aardolievondst in Suriname gedaan. Dat werd op het landareaal in Saramacca bij Calcutta gedaan.

Jharap stelt: “Het was een dikke olie van 16-API, de productie

was laag en niet als winstgevend aangeduid.” In 1980 werd het eerste productieafdeling contract in Suriname getekend met Gulf-Oil, waarvoor de Staatsolie Maatschappij Suriname NV werd opgericht. Staatsolie besloot in 1982 kennis en ervaring van de aardolie-industrie op te bouwen en begon met de productie van dikke olie van Saramacca op Catharina Sophia. Dat was circa 120 vaten per dag uit 5 bronnen met jaknikkers. De olie werd in een tanker door het Saramaccakanaal en over de Surinamerivier aan de Suralco geleverd en als stookolie verkocht. De productie van Staatsolie groeide gestaag, zo ook de kennis en cashflow en er werd een kleine olieraffinaderij aan de Surinamerivier gebouwd in 1995. Dit om de aardolie kennisopbouw, verder uit te breiden. 

Capaciteitsvergroting 

In 2010 vergrote Staatsolie de aardolieraffinaderij met capaciteit en producten waaronder motor gasoline, dieselolie en asfalt. In 2015 vinden Exxon en partners aardolie van hoge kwaliteit en productieniveau in het diepe water voor de kust van Guyana. Vier jaar na de eerste vondst wordt eind 2019 de eerst aardolie uit het diepe water van Guyana geproduceerd. In januari van 2020 wordt voor het eerst ook aardolie in het diepe water voor de kust van Suriname gevonden. 

De contractors van Staatsolie zijn anno 2022 in de laatste fase bezig om vast te stellen of de aardolievondsten van Suriname in het diepe-water, ook een commerciële ontdekking is. 

“Als wij geen pech hebben, zal de eerste aardolie-productie uit het diepe-water in 2025 kunnen plaatsvinden”, besluit Jharap. Hij is voor zijn bewezen diensten gedecoreerd met de hoogste onderscheiding van ons land; Jharap is drager van de grootlint in de ereorde van de gele ster.

| dagblad suriname | Door: Redactie