• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Edward Belfort moet de hand in eigen boezem steken

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Het DNA-lid Edward Belfort beschuldigt president Chan Santokhi ervan geen visie te hebben. Naar zijn zeggen is de president een visieloze leider en misleider. Zulke opmerkingen zijn beneden alle peil, dat is een DNA-lid onwaardig. Met dit soort onwaardige opmerkingen lossen we de problemen van het land niet op. Hij moet oplossingen aandragen voor hoe wij de problemen kunnen oplossen.

Edward Belfort stelt dat de regering verantwoording moet afleggen in het parlement. Tot nu toe heeft de president alle vergaderingen bijgewoond en verantwoording afgelegd over het regeringsbeleid. Het is evident dat zijn opmerkingen, uitingen zijn van frustraties omdat zijn eigen partij, hem niet betrekt bij het beleid van de regering, dat geeft hij zelf toe. Je mag kritisch zijn maar wat Belfort doet is ondermijning van het beleid en het beledigen van gezagdragers. Dat is onethisch en saboterend gedrag. Henk Aviankoi

Collega Belfort zegt dat er dagelijks veel COVID-doden vallen en dat de minister van Volksgezondheid moet worden bedankt. Dit is klinkklare onzin! Welke bijdrage levert hij zelf om de COVID-19-pandemie in te dammen en dat er geen doden vallen? Geen enkele bijdrage, integendeel, hij roept mensen op zich niet te laten vaccineren. Dit vind ik onverantwoord gedrag van mijn collega.

Belfort roept mensen op zich niet te laten vaccineren

Terwijl de president dag en nacht werkt voor het volk, komt Edward doodleuk vertellen dat president Santokhi, niet weet hoe het land uit de crisis moet geraken. Dit is op zijn zachtst gezegd een grote nonsens. Welke oplossingen heeft Belfort aangedragen om het land uit de crisis te halen? Niks, zijn bijdrage is nul komma nul. Zijn oplossing is: ongefundeerde kritiek leveren op de president.

Collega Edward Belfort, weet als geen ander wie de grootste boosdoener is van alle ellende. Wie de vernietigers zijn van ons land, wie gezorgd heeft voor de financieel-economische ramp? Maar opeens doet Edward Belfort alsof zijn neus bloedt en schuift hij de schuld in de schoenen van de president. Deze opmerkingen zijn zo onwaardig aan zijn positie van DNA-lid.

Mijn collega Belfort weet dat wat in tien jaar ernstig scheefgegroeid is, onmogelijk binnen tien maanden opgelost kan worden, het zal zeker een paar jaren duren om het weer te herstellen. De tijdelijke impopulaire maatregelen die genomen worden, zijn niet zaligmakend maar ze zijn noodzakelijk, de regering zit diep in de schulden. Deze regering boekt successen met prudent en transparant beleid en zonder te lenen.

Edward Belfort was eens minister van Justitie en Politie. Waar was zijn prudent beleid toen hij minister was? Wat heeft hij voor het land gedaan? In zijn periode als minister zijn er duizenden houtblokken illegaal geëxporteerd en Suriname is jaarlijks voor miljoenen US$ benadeeld.

Had hij toen wel visie om goed beleid te maken? Tijdens de corruptieve praktijken van houttransporten keek hij kennelijk de andere kant op in plaats van op te treden. Collega Belfort moet de hand in eigen boezem steken alvorens anderen te verwijten van geen visie te hebben of misleider te zijn.

Henk Aviankoi
VHP-assembleelid Disclaimer Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel. Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie