• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EBS-tarievencommissie stelt invoering royalty op koolwaterstoffen voor

| dagblad suriname | Door: Redactie

De EBS-tarievencommissie die in oktober vorig jaar door president Chandrikapersad Santokhi is ingesteld met als opdracht advies uit te brengen over de juiste stroomtarieven, stelt in haar eindrapport voor, de invoering van royalty op koolwaterstoffen oftewel ruwe olie. Deze royalty zou per barrel (vat) geproduceerde ruwe olie moeten worden geheven. De royalty opbrengsten zouden als subsidies kunnen worden gebruikt in het geval de prijs van HFO (zware olie voor energieopwekking) boven USD 61,70 per vat uitkomt vanwege gestegen wereldmarktprijs van ruwe olie. 

Het voorstel van de EBS-tarievencommissie gaat uit van een variabele royalty afhankelijk van de wereldmarktprijs van ruwe olie. Bij

een internationale oliemarktprijs van minder dan USD 30 per vat, stelt ze voor de royalty vast te stellen op USD 2 per vat. Bij een wereldmarktprijs tussen de USD 30 en USD 40 zou de royalty USD 5 per vat moeten bedragen, bij een wereldmarktprijs van tussen de USD 40 en USD 50 een royalty van USD 7 per vat, bij een wereldmarktprijs van tussen USD 50 en USD 100, een royalty van USD 9 en bij een wereldmarktprijs boven de USD 100, een royaltybedrag van USD 12 per vat.

HFO-prijs USD 61,70

In haar rapport komt de tarievencommissie tot de bevinding dat de HFO-prijs van USD 70 per vat die de Staatsolie/SPCS in rekening brengt voor stroomleveringen aan de staat Suriname c.q. EBS, veel te hoog is.  Voorgesteld wordt de all-in HFO-prijs met USD 8,30 per vat te verlagen, en de nieuwe kostprijs en tarief te berekenen op basis van een barrelprijs van USD 61,70.

Indien de HFO-prijs vanwege internationale markt prijsontwikkelingen boven USD 61,70 komt, zouden uit de royalty opbrengsten subsidies kunnen worden gepleegd. Indien de HFO-prijs onder de USD 61,70 komt wordt voorgesteld het stroomtarief gedurende 24 tot 36 maanden te handhaven.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie