• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dwarka: Nieuwe minimumuurloon lost problemen arbeiders op

| starnieuws | Door: Redactie

De bacovenarbeiders zijn ettelijke keren in actie gegaan om hun eis om loonverhoging kracht bij te zetten.

Het zit er in dat de loonproblemen van de werknemers van bacovenbedrijf FAI tot het verleden zullen behoren. De werknemers rekenen op de bekendmaking van het nieuwe minimumuurloon tijdens de begrotingsbehandeling. De vakbeweging heeft zich ingezet om het nieuwe minimumuurloon te krijgen tussen de SRD 20 en SRD 25.

Dayanand Dwarka, bondsvoorzitter van de FAI-arbeiders in Nickerie, zegt aan Starnieuws dat als het minimumuurloon wordt opgetrokken naar SRD 20, de bacovenarbeiders de gevraagde loonsverhoging van 100% waar zij recht op hebben, zullen hebben gehad. Dwarka is al meer dan 8 maanden bezig om een menswaardig loon voor de bacovenarbeiders te bewerkstelligen. Gesprekken met de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Financiën hebben geen zoden aan de dijk gelegd.

Uiteindelijk werd met de directie van FAI zelf een tussentijdse bijstelling van de lonen, het taakloon en vervoerstoelage overeengekomen, nadat de werknemers het wachten beu waren en dinsdag het werk hadden neergelegd. Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk die in Henar, Nickerie was voor de boring van een tweede waterput, is naar de FAI-arbeiders getogen en heeft hun problemen aangehoord. Hij beloofde hen tegen vandaag, vrijdag, met een oplossing te komen. De vp vond de eis 100% loonsverhoging van de bacovenarbeiders meer dan billijk.

De bacovenarbeiders kwamen in een neerwaartse loonspiraal terecht, nadat de koers werd aangepast op SRD 21 en er allerlei ingrijpende maatregelen vanuit de regering werden genomen die de koopkracht heeft geërodeerd. Dwarka heeft zich ingespannen om de bacovenarbeiders ook in aanmerking te laten komen voor de koopkrachtcompensatie die de overheid aan ambtenaren had toegekend. De arbeiders kregen SRD 750 aan koerscompensatie, terwijl de ambtenaren SRD 1000 kregen. Dwarka benadrukt dat de koopkrachtdaling niet de schuld van de werknemers is, het heeft zich allemaal buiten de arbeiders voltrokken

Het bedrijf zelf is in moeilijk financieel vaarwater. De productie is afgenomen door ziekten en plagen die zich hebben voorgedaan. Voorheen werden er wekelijks zo'n 70 containers bacoven verscheept. Dat aantal is nu teruggelopen tot 7 per week. Het bedrijf zelf heeft de financiële middelen niet om de arbeiders tegemoet te komen. De overheid betaalt de lonen van de arbeiders.

Dwarka is goed gestemd. Hij zegt dat als het minimumuurloon van SRD 8.40 wordt opgetrokken naar SRD 20, de loonproblemen zullen zijn opgelost. Voor het bedrijf zelf zegt hij dat de vooruitzichten goed zijn. Zo is er nieuw plantmateriaal aangeschaft en zullen nieuwe arealen worden beplant. De investeringen komen volgens hem goed op gang.

| starnieuws | Door: Redactie