• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dwarka: Aanbevelingen EBS-tarievencommissie zien er goed uit

| starnieuws | Door: Redactie

De vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid in de EBS-tarievencommissie. In het midden minister Albert Ramdin. (Foto: CDS) De EBS-tarieven commissie die voor vier weken was geïnstalleerd, zal deze week de draft van haar rapport af hebben. Commissievoorzitter Dayanand Dwarka zegt dat hij om verlenging van twee weken heeft gevraagd vanwege de veelheid en de complexiteit van de
werkzaamheden. Waarnemend minister van Financiën, Albert Ramdin, heeft de verlenging goedgekeurd. De commissie was op 21 oktober geïnstalleerd. De commissie heeft tot taak om te komen tot een kostprijs van energie. In de afgelopen periode heeft de samenleving te maken gehad met forse verhogingen van de energietarieven. De regering heeft een traject uitgezet om de subsidies van met name energie af te bouwen. Dat is ook overgekomen binnen het IMF-programma. Dwarka zegt dat opeenvolgende regeringen om allerlei populistische redenen de energietarieven zo laag mogelijk hebben gehouden. De subsidie van de stroomtarieven kwam uit de staatskas. Om iets dat al jaren in stand is gehouden, in een korte termijn te brengen naar een bijna marktconform tarief, brengt hevige schokken in de samenleving. Voor dit jaar staan twee verhogingen gepland tot 25%. De verhoging is opgedeeld, waarvan de 15% op 1 juni is ingevoerd. De resterende 10% zou per 1 september moeten ingaan. In tripartiet overleg is besloten om eerst de hele energiesector door te lichten, aangezien er voor volgend jaar weer een verhoging van 25% in mei is geprogrammeerd. "De samenleving kan niet worden doodgeslagen met deze verhogingen," zegt Dwarka. "Waar we naar toe willen is een zo efficiënt mogelijk tarief voor de samenleving." De efficiëntie in de energiesector laat veel te wensen over, verspilling en corruptie bij de EBS eisen een zware tol van de samenleving. Het gaat er volgens Dwarka om dat de sector zo efficiënt mogelijk moet produceren tegen een zo laag mogelijk tarief. De commissie is daarom bezig geweest de totale energieketen door te lichten op efficiëntie en productiviteit. Er is gekeken waar er kan worden bezuinigd om te komen tot een reële kostprijs. Er is gesproken met de twee energieopwekkers, EBS en SPSC. Suriname kent drie opwekbronnen. De hydro-energie van de Afobakadam, de thermische opwekcentrale SPSC en opwekking door de EBS. Dwarka benadrukt dat er voldoende stroom is, maar " er is geen rek meer in de samenleving" om hogere tarieven te betalen. Zonder in details te treden, zegt hij dat de uitkomst er goed uitziet mede door de inbreng en medewerking van alle sectoren in de sector. Dwarka belooft te voorkomen dat het rapport dat de commissie uiteindelijk zal produceren, in de lade verdwijnt. "We zullen de aanbevelingen publiekelijk maken. Het is niet alleen de taak van de regering, maar van de totale samenleving om te waarborgen dat invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen." Maandagavond is er een presentatie gehouden van de bevindingen en aanbevelingen van de commissie waarin behalve de overheid ook het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn vertegenwoordigd. Dwarka merkt op dat de samenleving altijd energie nodig zal hebben. En voor de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie, zal de regering een plan van aanpak moeten maken.

| starnieuws | Door: Redactie