• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DUIZENDEN KILO’S VOOR DE DOORVOER?

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Alles wijst er momenteel op dat de drughandelaren in het buitenland en hun trawanten, er alles aan doen om enorme hoeveelheden cocaïne naar het buitenland te krijgen. Guyana en Suriname schijnen nu in de picture te zijn om het spul in grote hoeveelheden binnen te krijgen en vervolgens met behulp van hun lokale schakels in beide landen, richting het rijke westen te krijgen. Zeer opvallend zijn daarbij de grote onderscheppingen van ingevlogen cocaïne in zowel Suriname als Guyana. Op 29 april werd een grote lading van 902 kilo cocaïne, nabij de Tafelberg airstrip door een speciale eenheid van politie en andere veiligheidsdiensten, onderschept. Een arbeider van Cubaanse origine die daar de wacht hield, werd aangehouden. Uit het onderzoek kwam al snel naar voren dat deze criminele activiteit in nauw verband staat met de luchtvaartonderneming 9 Aviation van de piloot R.K., die eigenlijk deel uitmaakt van het Nationaal Leger. Vanaf het moment van de onderschepping wordt de piloot R.K. vermist. De aangehouden Cubaan zwijgt als het graf en weigert mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek. Deze week werd er nog een vangst van 490 kilo gemeld en wel in het oude mijngebied Kaimangrasi van de Suralco. In direct verband met deze grote partij drugs, werd later ook een uitgebrand vliegtuig van Braziliaanse makelij op een illegale airstrip in het Goliath Gebergte (West-Suriname) aangetroffen. Van de inzittenden van het toestel ontbrak elk spoor. Inmiddels is bekend geworden dat het voormelde toestel vermoedelijk in Guyana moest landen en daarna neerstreek op de haulroad in Kaimangrasi. Onze veiligheidsdiensten arriveerden te laat te Kaimangrasi om het toestel op de airstrip vast te kunnen houden. Inmiddels is bekend dat men ook in Guyana op de hoogte was van het Braziliaanse toestel, dat uiteindelijk in het Goliathgebied uitgebrand werd aangetroffen. Het Braziliaanse toestel vloog aanvankelijk namelijk over Guyanees gebied. De Surinaamse autoriteiten werden vervolgens op de hoogte gesteld, dat het toestel ons territoir binnenvloog, waarna onze opsporingsdiensten in actie kwamen. Afgelopen maandag kregen de Guyanese veiligheidseenheden een melding dat ook een vreemd toestel in de omgeving van de zogeheten Bissaruni-route cirkelde. Men deed de omgeving aan en trof niet lang daarna, een uitgebrand vliegtuig van het type Cessna 206 aan. Er werden daar geen drugs gevonden. Ook van de inzittenden ontbrak volgens de Guyanese pers, elk spoor. In mei van dit jaar onderschepten de Guyanese autoriteiten een vliegtuig met 450 kilo cocaïne in de buurt van het inheemse dorp Orealla aan de Corantijn. De twee inzittenden van het toestel, stelden op weg naar Suriname te zijn voor het ophalen van een hoeveelheid magnesium. Hun lading was geen magnesium, maar cocaïne. Gevoeglijk mag worden aangenomen, dat de 450 kilo de Corantijn over moest voor verder transport naar onze hoofdstad en daarna naar Europa. Als we kijken naar de enorme hoeveelheden die telkenmale worden onderschept door politie en overige veiligheidsdiensten, kan gevoeglijk worden aangenomen, dat deze enorme partijen met vrachtschepen het land verlaten. Het schijnt niet langer interessant koeriers te gebruiken die geringe hoeveelheden vervoeren en vaak gesnapt worden. Ook het internationale vliegverkeer is door COVID-19 zwaar teruggelopen en dan blijven nog slechts de zeeroutes over. Maar daar moeten zoveel ambtelijke schakels bij betrokken worden c.q. medewerking verlenen. Dat deze nieuwe methode van transport wordt gehanteerd, is reeds bewezen. In de Dr. Jules Sedney Haven hebben in de afgelopen jaren grote onderscheppingen plaatsgevonden. Van dubbele bodems aangebracht in vrachtcontainers tot de plaatsing in de vrachtcontainers van goed gevulde sporttassen met cocaïne. Dat er samenspanning plaatsheeft van landsdienaren werkzaam in de haven, behoeft geen uitvoerig betoog. Ook de lieden die de containers dienen te inspecteren alvorens ze worden gesloten en verzegeld, blijven hier niet buiten schot. Uit alles kan worden opgemaakt, dat we hier te maken hebben met zeer invloedrijke criminele organisaties die hun tentakels hebben tot in de hoogste regionen van staat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts lieden werkzaam in de lagere echelons van deze misdaad worden gevat en de daadwerkelijke king pins zich buiten strafvervolging weten te houden. Dit zal nog wel enige tijd onaangeroerd doorgaan, totdat de druk van buitenaf zo groot wordt dat we wel zullen moeten ingrijpen. We mogen wel zonder enige terughoudendheid concluderen, dat er hard wordt gewerkt om met vliegtuigen en andersoortig transport, duizenden kilo’s cocaïne dit land en Guyana binnen te krijgen en dat zulks nog enige tijd zal doorgaan. Ook de onderscheppingen zullen met de regelmaat van de klok, het nieuws blijven halen.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie