• woensdag 29 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dubois verbaasd over reactie president in besluit Interpol

| starnieuws | Door: Redactie

Murvin Dubois, raadsman van Gillmore Hoefdraad.

President Chan Santokhi zei in De Nationale Assemblee dat er fake nieuws is verspreid over de Interpol afwijzing om gewezen minister Gillmore Hoefdraad op de opsporingslijst te plaatsen. Volgens de president heeft de verdediging van Hoefdraad ook verkeerde informatie verstrekt aan Interpol. Santokhi voerde aan dat er intensief contact is geweest tussen het Nationaal Communicatie Bureau (NCB) van Interpol in Suriname. Er is steeds informatie opgevraagd waarop antwoord is gegeven. De justitiële autoriteiten gaan na wat tegen de beslissing om de files van Hoefdraad te verwijderen, kan worden gedaan. Ook zullen alle andere internationale en bilaterale mogelijkheden worden gebruikt om Hoefdraad op te sporen en uitgeleverd te krijgen aan Suriname.

Hoefdraad heeft met succes bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van zijn files op de Red Notice list van Interpol. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de regels bieden van Interpol. Volgens de president is er informatie gedeeld met Interpol door de verdediging, die niet kloppen. Hij voerde aan dat het rapport niet openbaar gemaakt kan worden, maar de informatie die vrijgegeven kan worden volgens de justitiële autoriteiten, is gedeeld. De president voerde aan dat de regering zich totaal niet heeft ingelaten met deze case. Alles is gegaan via het NCB. In elk land is er een NCB van Interpol. De president benadrukt dat Interpol niet gesteld heeft dat het om een politiek proces ging. De uitspraak heeft geen impact op de strafzaak.

De raadsman van Hoefdraad, Murwin Dubois, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij met verbazing kennis genomen heeft van het standpunt van de president in De Nationale Assemblee. "De president slaat in zijn antwoord de plank volledig mis door te stellen dat de verdediging verkeerde c.q. onjuiste informatie aan Interpol heeft voorgehouden. Met voornoemde stelling dan wel standpunt, miskent de president ten eerste de professionaliteit van Interpol en ten tweede is het gestelde een zeer onterechte en grievende aantijging", stelt Dubois.

"Evenwel wordt, als goed geluisterd wordt naar de uiteenzetting van de president, door hemzelf blootgelegd dat er van verkeerde of onjuiste informatie, totaal geen sprake kan zijn. Interpol is een organisatie die op basis van verstrekte informatie en zelf vergaarde informatie, vervolgens op basis van hoor en wederhoor, een oordeel vormt. Uitgaande van deze standaard werkwijze van Interpol, getuige de onafhankelijke commissie die het beheer van de files van Interpol heeft, is het dan ook meer dan evident dat zowel de informatie van de verdediging als ook de informatie van de Staat Suriname getoetst is en aan beide partijen de gelegenheid is geboden om te weerleggen wat de ander aan informatie heeft verstrekt. Het is de Staat Suriname die niet in staat is gebleken de door de verdediging verstrekte informatie te weerleggen. Het is en blijft dan ook de vraag op grond waarvan de president meent te moeten stellen dat de verdediging in deze onethisch gehandeld heeft", benadrukt de raadsman.
Dubois benadrukt dat het tevens van belang is op te merken dat de verwijzing naar NCB, het in Suriname met Interpol zaken belast bureau, als zeer opmerkelijk te kwalificeren is. De president wijst kennelijk het NCB of de justitiële autoriteiten aan als degenen die niet in staat zijn gebleken te voldoen aan de door Interpol gevraagde informatie, dan wel geboden mogelijkheid tot wederhoor. Dit, terwijl zowel het NCB als de justitiële autoriteiten de Staat Suriname in deze vertegenwoordigen, merkt Dubois op.

| starnieuws | Door: Redactie