• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dubbele premie voor SZF betalen is niet prettig voor senioren burgers

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Staatsziekenfonds heeft recentelijk een bekendmaking gedaan, dat de tarieven zullen stijgen met ingang van juli. Dus, iedereen zal wat dieper in de broekzak moeten gaan om de maandelijkse premie te kunnen betalen.

Senioren burgers vinden het feit dat de tarieven omhoog zijn gegaan nog niet zo erg als het feit, dat ze dubbel moeten betalen voor de dienstverlening van het Staatsziekenfonds. Een ontevreden senioren burger heeft Dagblad Suriname benaderd met de vraag hoe het mogelijk is dat een senioren burger tweemaal moet betalen voor zijn of haar premie. Ze deelt haar verhaal en vooral haar misnoegen met Dagblad Suriname

“Weduwe pensioen vormt brug voor mijn tweede premie”

De senioren burger is een gepensioneerde mevrouw en daarom wordt elke maand een vast bedrag van haar pensioen afgetrokken. Haar man die werkte ook en die was al voordat hij overleed, pensioengerechtigd. Voor het feit dat ze getrouwd is krijgt ze dus ook een pensioen premie. Ze zegt dat de mensen haar hebben medegedeeld dat er vanwege het verschil in de bedragen, dus niet gewerkt kan worden aan een totaal bedrag als pensioen. Dit vond ze normaal, omdat ze ook wist dat haar man een ander type werk verrichtte.

Het lastige ervan vindt ze, dat ze over beide bedragen die haar toebehoren nu een SZF-premie moet betalen. Ze vraagt zich af hoe het komt dat ze elke keer tweemaal het gevraagde bedrag moet neertellen bij het dienstdoende SZF-kantoor.

SZF reageert optimistisch

De stichting Staatsziekenfonds werd meerdere malen door deze seniorenburger op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de betalingen. Het SZF reageert zelden en als gereageerd werd was het altijd het antwoord dat het zo hoort. Er is dus geen andere manier om ervan af te komen. Ook voor de senioren burgers niet. “Het is vreselijk dat mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de gemeenschap, nu worden verrast dat ze tweemaal hun ziektekostenpremie moeten betalen”, zegt ze geschrokken. Ook het pensioenfonds werd door deze senioren burger gevraagd om advies, maar die was ook niet in staat om deze burger  wegwijs te maken. 

De communicatie die niet plaatsvindt tussen de burgers en de instanties is de oorzaak van dit probleem. Ze wil haar mede burgers erop attenderen dat ook in deze dure tijd dit een van de problemen is, waarmee men te kampen krijgt. Het probleem blijft echter onopgelost omdat de instanties er namelijk niets aan kunnen doen.

GW

| dagblad suriname | Door: Redactie