• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DOSSIER CORONA : AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL…

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie

Foto: Anthony Fauci moest al snel de duimen leggen na het publiek maken van zijn mails.

Ingezonden: Jef Crab

“Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens en statistieken.”  Dit beroemde citaat, toegeschreven aan de Britse premier Benjamin Disraeli, de man die de Britse Queen Victoria ook Keizerin van India maakte, en gepopulariseerd door de Amerikaanse schrijver Mark Twain, kan heel goed van toepassing zijn op de huidige mondiale COVID situatie en de manipulatie van de berichtgevingen door een industriëel – politieke lobby. Niet alleen worden we wereldwijd geconfronteerd met zware manipulatie van statistieken en berichtgeving, maar evenzeer met grove leugens over de oorzaak van de pandemie, het virus en de injecties die besmetting moeten voorkomen.  Het is echter niet voor het eerst in de geschiedenis dat dit gebeurt. Tegen Big Pharma lopen duizenden rechtszaken met eisen voor vele miljarden dollars aan schadevergoedingen.

Anthony Fauci moest al snel de duimen leggen na het publiek maken van zijn mails.  Zowel over de herkomst van het SARS-Cov2 virus als over de ontwikkeling van de mRNA-injecties die hiertegen bescherming zouden moeten bieden.  Maar ook controversiële verbanden tussen internationale organisaties, de farmaceutische industrie en de media kwamen meer aan het licht. De rol die belanghebbenden hebben gespeeld in het veroorzaken van deze mondiale crisis en de achterliggende redenen hiervan zullen in de komende tijd verder worden onderzocht.  Dat hebzucht en financieel voordeel daarbij in het oog springen is duidelijk. Maar ook het feit dat wereldwijd de natiestaat en de bevolking onder druk komen te staan roept vele vraagtekens op.  Dat proces is alvast niet op democratische wijze tot stand gekomen.  Zoveel is zeker.  Evenzeer is het duidelijk dat in het hele pandemie-gegeven vanaf dag 1, en waarschijnlijk al lang daar voor, leugen na leugen zich opstapelde.

Dat statistieken gemanipuleerd kunnen worden is geen nieuws.  Dagelijks lezen we over grote aantallen doden en besmetten waarbij echter niet wordt vermeld dat de meeste geïnfecteerde personen enkel maar zachte of geen symptomen vertonen en, nog erger, dat er heel wat vals positieven in die rt-PCR tests zitten.  Deze zaken zijn ondertussen genoegzaam bekend.

Wat het aantal doden betreft is het onduidelijk in hoeverre het werkelijk om overlijdens vanwege COVID gaat.  Nog recent liet de rechtbank in Lissabon onderzoeken in hoeverre de aangegeven cijfers van COVID sterfte tijdens de periode tussen januari 2020 en april 2021 met de werkelijkheid overeenkwamen.    Bij die rechtszaak bleek dat de overheid niet kon staven dat 17.000 mensen daadwerkelijk vanwege Corona waren overleden, maar dat voor slechts 152 personen [i] hard kon bewijzen.  Alle “anderen” stierven om verschillende redenen, hoewel hun PCR-test positief was.

Maar ook de door de WHO voorgeschreven maatregelen die zo – vanzelfsprekend door nationale overheden worden gevolgd – liggen zwaar onder vuur.  Ondertussen weet het gros van de bevolking ook wel dat mondmaskers geen virus tegenhouden. Integendeel, ze verzwakken het immuunsysteem en de kans om een bacteriële infectie en longaandoening op te lopen is vele malen reëler dan de besmetting door SARS-Cov2. De opvatting dat MOHANA de juiste methodiek is om besmettingen te voorkomen is al lang ontkracht.  Toch schijnen woordvoerders van nationale COVID teams en toppolitici in verschillende landen er geen probleem mee te hebben de misinformatie hieromtrent vol te houden.

Eveneens tegen alle logica in zijn de lockdowns die eigenlijk een omgekeerd effect hebben. Op individueel vlak is de kans op besmetting binnenshuis vele malen groter dan in open lucht en het gebrek aan beweging ondermijnt het immuunsysteem. Geen aanrader dus.  Collectief gezien zijn de lockdowns een ramp van ongeziene omvang.  Het voordeel dat een lockdown al zou kunnen hebben om de verspreiding van een virus tegen te gaan verzinkt in het niets ten opzichte van de economische en sociale schade die deze veroorzaakt.  Daarom oordeelde het Spaanse hoogste gerechtshof, het Tribunal Constitutional, de lockdown van maart-april 2020 in Spanje als ongrondwettelijk  [ii].   De rechter oordeelde eveneens dat de veroorzaakte schade enorm is en dat zowel personen als bedrijven schadeclaims tegen de overheid kunnen indienen.  

Zelfs de BBC kon deze keer niet om dit bericht heen en wijdde er een kort artikel [iii]  aan.

Andere leugens zijn aangaande de welwillendheid of de weerstand tegen de opgelegde maatregelen. Ook hier worden feiten gewoonweg verzwegen en, als niet anders kan, de cijfers sterk gemanipuleerd.  Zo had zaterdag 29 augustus 2020 de geschiedenis kunnen ingaan ​​als een historische dag voor de ‘vrijheid’ van Europa. De COVID-19 lockdown en harde maatregelen waren slechts de aanzet om vele honderdduizenden demonstranten naar Berlijn te krijgen waar Robert F. Kennedy Jr. de speech van de eeuw [iv] hield door te pleiten voor vrijheid en democratie.  Hij verwees daarbij naar Hermann Göring die tijdens het proces in Neurenberg werd gevraagd: ”Hoe heb je het Duitse volk ertoe aan kunnen zetten met dit alles mee te doen?” Göring zei dat het gemakkelijk is en niets te maken heeft met het nazisme, het heeft te maken met menselijke natuur.

Je kunt het in een nazi-regime, een socialistisch regime, je kunt het doen in een communistisch regime, je kunt het doen in een monarchie en een democratie. Het enige dat een regering hoeft te doen om mensen tot slaven te maken, is angst creëren! Als je iets kunt bedenken om ze bang te maken, zullen ze alles doen wat je wilt!

Kennedy voegde eraan toe dat de COVID 19-pandemie een “welkome crisis” is die de middenklasse vernietigt, ons allemaal verarmt en de machtige elite nog machtiger maakt. Hij sloot af met de boodschap dat we onze medemens, onze kwetsbare kinderen, en onze vrijheden en democratie moeten beschermen!  Vandaag lijken alvast beide bovenstaande uitspraken waarheid te worden.  Nationale overheden creëren bewust angst in de samenleving  [v] en onze democratie ligt aan de beademing.

Grote media als BBC en NOS brachten een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid door de toespraak te koppelen aan de arrestaties van een 200 tal demonstranten. Forbes meldde slechts dat de politie van Berlijn het protest tegen coronamaatregelen brak omdat 18.000 mensen zich hebben verzameld zonder maskers of sociale afstand.  Beelden op internet  [vi] tonen echter vele honderdduizenden aanwezigen en volgens de organisatie zouden er zelfs 1,5 tot 3 miljoen mensen naar Berlijn zijn afgezakt.  De media verzweeg dit fenomenale protest gewoon. Hetzelfde wat trouwens ook op 29 mei jl. in Londen gebeurde.

De leugens worden echter langzaam ontrafelt.  Geen wonder dat op 17 juli in verschillende grote Franse steden in totaal vele honderdduizenden Fransen opnieuw protesteerden tegen de Coronamaatregelen.  In het bijzonder tegen de Coronapas en de verplichte vaccinatie van zorgverleners.  De grote Franse krant  Le Monde [vii] kon niet anders dan hierover een bericht plaatsen.  De genoemde getallen worden echter door de middenveldorganisaties die het protest initieerden sterk in twijfel getrokken.  Ook in Griekenland, Spanje, Duitsland en andere Europese landen zijn er recent massale protestacties geweest.  Deze berichten halen niet de doorsnee media.   

Is het opzettelijk verzwijgen van de waarheid ook een leugen?  Bijna dagelijks moeten we immers wel vernemen hoeveel personen zich hebben aangemeld voor de mRNA-injectie en hoeveel er al geïnjecteerd zijn.  Als we de lijn inzake protestacties doortrekken, dan moeten we misschien in vraag stellen in hoeverre deze cijfers de realiteit weergeven.

En dan is er onmiskenbaar dat hele grote zwijgen over de eerstelijnszorg en vroege poliklinische behandeling.  In Amerika adviseerden tijdens een getuigenis voor de Amerikaanse Senaat op 19 november 2020, Dr. Peter McCullough van Baylor, Dr. Harvey Risch van Yale en Dr. George Fareed van Harvard voor het eerst een vroege ambulante behandeling.  Dr. McCullough en zijn collega’s waren de eersten ter wereld om een protocol voor vroege poliklinische behandeling voor COVID-19 te publiceren.  Ondanks het feit dat zij konden aantonen dat dit de hospitalisatie van besmette personen en sterfte met  85% kan reduceren, wordt deze informatie doodgezwegen of geridiculiseerd.  Ook bij ons in Suriname wordt er geen aanstalten gemaakt om deze goedkope en efficiënte oplossing toe te passen. 

Een aantal deelstaten in India kozen echter wel voor deze aanpak.  Zij gebruikten Ivermectine en het aantal positieven in Dehli  daalde op 4 weken met 97% [viii]  Begin mei jl. waren er nog meer dan 27.000 gevallen, op 29 mei slechts 956. 

Andere deelstaten die Ivermectine toepasten tonen dezelfde terugval in besmettingen en positieven.  Onderstaande tabel geeft duidelijk het verschil tussen een eerstelijnszorg en vroeg poliklinische behandeling en het wachten op een vaccin.

De keuze is duidelijk. Ivermectine is een veilig, opnieuw in gebruik genomen Nobelprijswinnend medicijn dat de dood door COVID-19 effectief tot 91% vermindert. Het veroorzaakt geen bloedstolsels, hartaanvallen of beroertes. Het veroorzaakt geen heftige immuunreacties. Het verminderde de COVID-19-gevallen in Delhi met een verbazingwekkende 97% in vijf weken. Het kost slechts centen.   Op wat wacht onze Surinaamse overheid?

Dan zijn er de grove leugens.  Alvast leugens over de samenstelling van de injecties en de werkzaamheid van het product.  De zogenaamde 96% bescherming.  Met als basis de data van de officiële site van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid [ix]  vernemen we dat er in Israël een toename is van gehospitaliseerden en doden onder de gevaccineerden.  En dat ligt veel hoger dan bij niet-gevaccineerden.  Dit wijt men vooral aan de Deltavariant waartegen de injectie minder effectief is.  Rafael Zioni de internist van het Laniado Ziekenhuis in de badplaats Netanja, zo’n 30 km noordelijk van Tel Aviv, twitterde: “Het lijkt erop dat de efficiëntie van vaccinatie bijna nul is. Gevaccineerde mensen lijken vaker ernstig ziek te worden. Meer dan twee keer zoveel ziekenhuisopnames onder Israëliërs met de spike-eiwit injectie.”                 

Een gelijkaardige interpretatie van de gepubliceerde officiële data [x] toont aan dat natuurlijke immuniteit een betere bescherming biedt tegen de varianten dan die verkregen door de spike-eiwit injectie.  Dat de Deltavariant niet wordt tegengehouden door het spike-eiwit van de injectie, maar wel door de T-cellen van het natuurlijke immuunsysteem, vermeldt ook de Volkskrant in Nederland [xi].  Maar is het  hele punt van vaccinatie juist niet om meer immuun te zijn indien je de ziekte krijgt? Dat was toch de bedoeling en belofte van de producenten?   

Dat farmaceutische bedrijven al eerder hebben gelogen over de werkzaamheid of bijwerkingen van hun producten is niet nieuw.  Medio 2019, net voor het uitbreken van de Coronapandemie publiceerde de NOS een artikel:  Rechtszaak om miljarden tegen farmaceut in VS om opiatencrisis  [xii]   De openbaar aanklager in de staat Oklahoma eist miljarden van het bedrijf vanwege het bijdragen aan de ‘opiatencrisis’ in het land. Johnson & Johnson fabriceert onder meer zware pijnstillers die erg verslavend zijn.  De voorafgaande jaren stierven in de VS tienduizenden mensen aan een overdosis medicijnen. Alleen al in 2018 waren het er 72.000, twee derde daarvan was gerelateerd aan opiaten. Een de medicijnen waarover het gaat is zelfs dertig tot vijftig keer sterker dan heroïne. Dat soort middelen is alleen bedoeld voor de behandeling van patiënten met extreme, chronische pijnen. Ze zijn erg verslavend: hoe vaker je ze gebruikt, hoe meer je nodig hebt voor hetzelfde effect.  Het bedrijf wordt dan ook “cynische, misleidende, miljoenen kostende hersenspoelmarketing” verweten. Volgens de staat hebben ze in hun marketing opzettelijk de verslavende gevolgen van deze pijnstillers gebagatelliseerd en de nadruk gelegd op de positieve werking van de opiaten. De uitspraak van de rechter in deze zaak die nog loopt, zal vermoedelijk belangrijke gevolgen hebben voor de uitkomst van de ongeveer 1500 soortgelijke rechtszaken tegen farmabedrijven in de VS.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat, in de luttele maanden voor de aankondiging van de pandemie, Big Pharma totaal tot inkeer is gekomen en plots 100% correcte informatie aan de consument gaat verschaffen.  Inzake de vele problemen met overlijden en heftige bijwerkingen van de Corona-injectie begint het sterk te lijken op wat Johnson & Johnson al jaren deden.  Trouwens ook die zijn partner van GAVI.

De vraag stelt zich dus hoe ver de industrieel-politieke lobby wil gaan om hun hebzucht te bevredigen?  De prestigieuze advocaat in internationaal recht Tom Renz Esq. sleept de Amerikaanse overheid voor de rechter wegens het wegmoffelen van sterfgevallen als gevolg van de coronavaccins.   Een medewerker van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bijhoudt beschikt over data waaruit blijkt dat er 45.000 mensen zijn gestorven [xiii] binnen drie dagen na de Corona-injectie. Volgens de klokkenluider zijn er in totaal 11 systemen die bijwerkingen verzamelen en één van die systemen heeft de 45.000 sterfgevallen geregistreerd. De vrouw zou een beëdigde verklaring hebben afgelegd.  Net als Dr. Robert Malone, mede-uitvinder van het mRNA vaccin, vermoedt ook Renz dat het werkelijke aantal nog vele malen hoger ligt en pleit voor een onderzoek naar het VAERS-systeem. “Hoeveel mensen zijn er werkelijk gestorven en waarom vegen ze dit onder het tapijt?” vroeg de advocaat. “Ze vermoorden mensen.”  

Betreffende de Corona-pandemie werd om soortgelijke redenen ook in India een klacht neergelegd [xiv] waarbij men een hele stap verder ging.  Daar eisen de aanklagers, de Orde van Advocaten, niet minder dan de doodstraf en verbeurdverklaring van alle eigendommen  van de beschuldigden. Genoemd worden alle toppers van het WHO-GAVI complex en Big Tech.  Zij worden hoofdelijk beschuldigd van frauduleuze kartelvorming en het ”inpalmen” van nationale overheden om een vaste markt te creëren voor hun vaccins en andere geneesmiddelen.  De samenvatting van deze aanklacht van 132 pagina’s kan men in het Nederlands lezen op de site van WordPress [xv]

Het meest verontrustende echter zijn de leugens rond de herkomst en de aard van het SARS-CoV2 virus.  Dat begon in 2019  met het vleermuisverhaal op de markt in Wuhan.  Als we in gedachten houden dat elke Chinese stad al eeuwen een “wet-market” heeft waar levende wilde dieren en vissen worden verkocht, dan mogen we ons gelukkig prijzen dat pas in 2019 voor het eerst een dodelijk virus van dieren op de mensen is overgesprongen. 

Het tweede verhaal is dat van het lab-lek dat meer in het licht kwam vanwege de e-mails van Anthony Fauci.  Daaruit bleek ook dat Dr. Fauci en zijn team bewust nadruk op het vleermuisverhaal hadden gelegd om het Gain of Function onderzoek in het Wuhan lab te verdoezelen. De vleermuis was dus een leugen om de grove leugen inzake ongeoorloofd onderzoek te camoufleren. 

Meer en meer begint het er echter op te lijken dat ook het lab-lek een dekmantel is voor een nog grovere leugen. Namelijk dat het SARS CoV2 virus helemaal niet nieuw is, maar een voor 99,9% afgeleide van een door het US Patent Office toegekend patent op een al decennia eerder gemanipuleerd virus.

Deze stelling wordt geopperd door Dr. David Martin, oprichter en CEO van M∙CAM Inc. M∙CAM is de internationale leider op het gebied van financieel risicobeheer op basis van intellectueel eigendom. Het bedrijf heeft een wereldwijde standaard vastgesteld in de beoordeling en het beheer van octrooikwaliteit en commerciële geldigheid. Dit gaat van het controleren van octrooikwaliteit voor regeringen en octrooibureaus tot het leveren van ultramoderne actuariële risicobeheersystemen en -oplossingen aan de grootste banken en verzekeringsmaatschappijen.   

Dr. Martin  [xvi] heeft op intellectueel eigendom gebaseerde financierings- en investeringsprogramma’s van dichtbij geadviseerd in India, China, Denemarken, de Europese Unie (Europees Octrooibureau EPO), het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, de Islamitische Republiek Iran, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.  De voorbije decennia was hij ook een bijna jaarlijks terugkerende key-note speaker op WIPO [xvii] een zelf-financierend agentschap van de VN, met 193 lidstaten.  WIPO is een wereldwijd forum voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom. 

In een interview met Reiner Füllmich [xviii]de Duitse advocaat bekend om zijn aanklachten tegen Deutsche Bank en Volkswagen, stelt  Dr. David Martin, na grondig onderzoek van 4.000 patenten, dat er geen nieuw virus is, geen pandemie en geen varianten. Controle van de gen-sequentie versus alle patentrecords toonde volgens M-CAM Inc. niets nieuw sinds 1999!  Er zijn 120 gepatenteerde bewijsstukken die de totale misvatting van de claim “nieuw” aantonen! 

Meer nog, al op 28 april 2004 verzocht Sequoia Pharmaceuticals uit Maryland octrooi bij het US Bureau of Patents op een vaccin tegen het SARS-Corona virus.   Dat virus was drie dagen eerder door het Center of Disease Control ingediend als patent op een levend organisme… onze gemanipuleerde Corona.  Sequoia Pharmaceuticals verkreeg het US Patent 7151163  [xix] in 2006 en zal later deel uitmaken van de groep waartoe ook Pfizer, Johnson& Johnson en anderen behoren en dus ook van GAVI.  Is het daarom mogelijk dat GAVI partner Moderna een kandidaat mRNA injectie naar Chapel Hill in North Carolina kon sturen drie weken voor het zogenaamde lab-lek in Wuhan in 2019?

Er zijn dus nogal wat onwaarschijnlijkheden rond de herkomst van het virus in omloop en nationale overheden schijnen het spel mee te spelen.  Trouwens, als het natuurlijke immuunsysteem beter functioneert dan het spike-eiwit, waarom worden dan zoveel draconische maatregelen enerzijds en stimulansen zoals beloningen anderzijds ingezet om de bevolking te kunnen injecteren met een experimenteel recombinant Chimera-eiwit?

Hoe dan ook, we zijn nog niet aan het einde van Dossier Corona. Wereldwijd groeit verzet, alhoewel de grote spelers in de mediawereld zoals Alphabet Inc., de moedermaatschappij van Google,  WarnerMedia, ComCast en Bertelsmann dit alles heel stil houden.  Vele vragen zijn nog onbeantwoord en veel moet nog worden onderzocht.  Vooral over de achterliggende agenda van deze hele pandemie en de houding van de mediareuzen.  Misschien moeten we ons beginnen afvragen in hoeverre de wappies en complotdenkers van 2020 dan toch gelijk hadden.

Hoe dan ook, al is de leugen nog zo snel… and time will tell!

Bronnen

[i] https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-o…  

[ii]https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_0…

[iii] https://www.bbc.com/news/world-europe-57838615

[iv] https://childrenshealthdefense.org/news/robert-f-kennedy-jr-speaks-at-b…

[v] https://unitednews.sr/dossier-corona-het-ongewenste-schokeffect/

[vi] https://www.archyde.com/huge-crowd-of-protesters-for-historic-robert-ke…

[vii] https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/17/passe-sanitaire-des-m…

[viii] https://www.thedesertreview.com/news/national/ivermectin-obliterates-97…

[ix] https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/9b623a64-f7df-4d0c-9f57-0… 

[x] https://arieh.substack.com/p/inside-israels-delta-outbreak-part

[xi] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/virologen-slaan-alarm-delt…

[xii] https://nos.nl/artikel/2286745-rechtszaak-om-miljarden-tegen-farmaceut-… 

[xiv] https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/20210706_fs_hrsc_compl…

[xv] https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/10/strafrechterlijke-v…

[xvi] https://www.wipo.int/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/speakers/martin.html

[xvii] https://www.wipo.int/about-ip/en/

[xviii] https://www.brighteon.com/a569c7c9-9572-47ed-ba3c-130b0c13aa55

[xix] https://patentimages.storage.googleapis.com/68/56/8d/bf2d5d6e74e38b/US7…

UNITEDNEWS

 

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie