• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Doorstromingsbeleid ministerie van Onderwijs zal vroeg of laat als een kaartenhuis in elkaar storten

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

Het is heel jammer dat na ruim 2 jaren van het laten doorstromen van leerlingen van de basisschool naar het onderwijsveld de ouders niet hard aan de bel trekken bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Wij kunnen ons helemaal terugvinden in het standpunt van de minister van Onderwijs dat geen enkel kind achter moet blijven. Elk kind heeft recht op onderwijs en gelijke kansen.

Echter noopt de realiteit ons om onder ogen te zien dat niet alle kinderen even snel de leerstof tot zich

kunnen nemen.

Niet dat die kinderen ‘dom’ zijn, maar elk kind zit anders in elkaar en heeft ook andere interesses. Wel dient er rekening gehouden worden met het feit dat er werkelijk kinderen zijn die ‘een beetje moeilijk kunnen leren’ en daarom verwezen en of opgevangen worden door het Speciaal Onderwijs.

Bovengeschetste problemen los je niet op door kinderen massaal te laten doorstromen. Is er genoeg rekening gehouden met de kinderen in het binnenland die al een achterstand hebben?

Sinds de introductie van het huidig systeem stromen kinderen niet alleen massaal door en minder getest op het begrijpen van de leerstof, maar is de leerstof ook aangepast.

Op scholen wordt er veel minder gedaan aan leervakken, zoals Aardrijkskunde en Geschiedenis, die heel belangrijk zijn voor de algemene ontwikkeling.

Diverse leerkrachten hebben hun kanttekeningen geplaatst bij het nieuw systeem, omdat men niet in staat is om leerlingen adequaat te begeleiden die zijn doorgestroomd ondanks ze heel slecht hebben gepresteerd.

De kinderen stromen door met een bepaalde gap!

Ik ken de systemen van andere landen niet, maar tot zo ver mij bekend, stromen kinderen alleen in Suriname door ongeacht de inzet en het resultaat.

We kijken toch graag naar het buitenland. In de VS en Nederland kan je zelf teruggezet worden, als je nog niet mee kan.

Wanneer over 5-10 jaar de groep drop-outs alarmerend is, zullen we ons afvragen hoe het komt en dan weer een commissie instellen om zogenaamd onderzoek te doen.

Dat we niet snappen dat we met de toekomst van de jeugd spelen. Hoelang kan je doorstromen? Stroom je op het VWO/HAVO/NATIN/IMEAO ook door?

Vanaf de Muloschool zullen de leerlingen die komen van de basisschool zich keihard moeten inzetten en wederom gaan wennen aan het systeem van repetities.

Een huidige trend is dat vele ouders extra gaan werken om hun kind op een privéschool te plaatsen. Straks bestaat Suriname uit tig privéscholen en lopen alle openbare – en Fibos- scholen leeg.

En dan is de vraag: ‘hoe vindt de controle plaats op de privéscholen?’ ‘Is er toezicht?’ Maar ja, als je wat onder jou valt niet kan beheren, kan je liever ver blijven van de privéscholen.

Ik roep ouders op om hun stem te laten horen. U doet te veel moeite om derden de ruimte te geven om met de toekomst van uw kind te spelen.

Leerkrachten verzoek ik om veel harder aan de bel te trekken. U bent dé persoon die de hiaten in het systeem ziet. U wordt er dagelijks mee geconfronteerd, omdat u in het veld bent.

Kinderen raken gedemotiveerd en het kost het u veel meer energie om de leerstof over te brengen en of de kinderen te blijven enthousiasmeren.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

| gfcnieuws.com | Door: Redactie