• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Docenten gebelgd over uitblijven betaling overuren

| starnieuws | Door: Redactie

Vanaf september 2021 tot en met januari 2022 hebben docenten van de avondopleiding van de Akte van Hoofdonderwijzer, de Hoofdakte, en andere collega's van opleidingen die in hetzelfde schuitje varen, hun overuren niet uitbetaald gekregen. Hoeveel waarde moeten de docenten hechten aan de Internationale Dag van het Onderwijs, die herdacht werd op 24 januari? Deze dag is in 2019 uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter viering van de rol van onderwijs in vrede en duurzame ontwikkeling, vraagt Marcellino Nerkust, parttime docent bij de Hoofdakte, De Nieuwe Leerkracht en Fols-president zich af.
  "Hoeveel waardering heeft ons ministerie van Onderwijs voor de aanbieders van het onderwijs - in dit geval op VOS-niveau - voor hun inzet, het overdragen van de leerstof, het voorbereiden van lessen dat tijdens hún quality time moet plaatsvinden, het opstellen, afnemen, verbeteren en bespreken van regulier en hertentamenwerk en het steeds proberen op te vijzelen van de weggezakte motivatie bij studenten; jongvolwassenen die deel zullen uitmaken van het kader van de volgende generatie", stelt Nerkust.

Uit de ingewonnen informatie van Nerkust blijkt dat de late uitbetaling onder andere te maken zou hebben met de bureaucratie. Aan de argumenten dat de betaalstukken nu pas- anno 26 januari 2022- de afdeling hebben bereikt waar de betaling moet worden voorbereid, heeft niemand wat aan, meent hij. De onderbezetting is ook geen argument. 

"Als de bureaucratie te lang duurt dan moeten er naar wegen worden gezocht om de huidige processen op de departementen te herzien. Er zijn personen die uit allerlei politieke motieven tussen de managementlagen zijn geschoven en maandelijks met relatief hoge bedragen worden beloond, terwijl ze niets of niet veel bijdragen aan de organisatie, omdat ze niet de ervaring en het gewenste kennisniveau hebben. Hierdoor wordt de organisatie improductief met alle gevolgen van dien. Het ministerie van onderwijs moet om dit te voorkomen verregaande automatisering doorvoeren, digitaliseren van de processen, en systemen met elkaar koppelen. Hierdoor hoeven stukken niet gebracht te worden, maar kunnen digitaal opgestuurd worden in dit digitale tijdperk", voert de docent tevens vakbondsleider aan. 

Al zou het ministerie onder bemenst zijn; ambtenaren die in thuisquarantaine zijn, kunnen toch normaal van huis uit werken en de uitgevoerde opdrachten digitaal opsturen. "Waarom kan het in de private sector wel maar bij de overheid niet?" Nerkust merkt op dat een groot nadeel/teleurstelling die deze docenten boven het hoofd hangt als ze over vijf maanden worden uitbetaald, is dat ze geen voordeel zullen halen uit het nieuwe belastingregime. De bedragen van alle vijf maanden zullen worden geaccumuleerd en van belastingvoordeel zal er voor deze docenten geen sprake zijn.
"Ik doe een beroep op minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minister Armand Achaibersing  van Financiën en Planning en de directeur van de belastingdienst, de heer Ismael Kalaykhan om het te bewerkstelligen dat deze docenten geen nadeel ondervinden van een situatie die buiten hun invloedssfeer ligt". Het punt is nu! Betaal eind februari 2022 de overuren aan de docenten over de periode van vijf maanden waarover ze hebben gewerkt! Dat willen ze; ze willen geen mooie praatjes horen want de prijs van benzine, de tarieven van diensten en levensmiddelen lachen niet tot ons. Het maakt ons ook agressief, maar gelet op onze verantwoordelijkheid zijn we door blijven werken,  zijn we ’s middags wel uitgereden om de lessen te verzorgen; nu… vijf maanden lang zonder uitbetaling van onze overuren."

Nerkust is zich ervan bewust dat zijn organisatie deze groep leerkrachten niet vertegenwoordigt, maar gelet op het feit dat het zijn collega-docenten zijn en hij nog steeds het vakbondswerk doet op basis- en voj-niveau, hij het nodig acht deze issue onder de aandacht van het grotere publiek te brengen.

| starnieuws | Door: Redactie