• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA pleit voor randvoorwaarden duurzaam toerisme ontwikkeling

| starnieuws | Door: Redactie

Miquella Soemar-Huur, voorzitter commissie van rapporteurs Toerisme raamwet. De Nationale Assemblee is dinsdag begonnen met de behandeling van de Toerisme raamwet en de wet instelling van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA). De wet is een initiatief van de leden Obed Kanape (ABOP), Cedric van Samson (VHP) en Patricia Etnel (NPS). De Assemblee is ingenomen mee dat de wet eindelijk behandeld
wordt. Echter hebben haast alle leden gewezen op de randvoorwaarden die in place moeten zijn om de toerismesector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. Miquella Soemar-Huur (ABOP/PL), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat toerisme voor een land als Suriname van groot belang is en een goede aandrijver is van de economie. De wet beoogt de toerismesector in Suriname te definiëren, ordenen, reguleren en aan te sturen op basis van een integrale duurzame visie. Met de oprichting van STA zal de Stichting Toerisme Suriname (STS) ophouden te bestaan. De STA zal coördinerende taken krijgen en zal ook belast zijn met het mede helpen ontwikkelen van een strategisch toerismeplan op basis van algemene specifieke doelen van de toerisme sector in Suriname. In het Meerjaren Toerisme Ontwikkelingsplan zijn zaken opgenomen als toename van het aantal toeristen, wijziging visumbeleid, branding, verbeteren toerisme producten, wetgeving en financiering van de sector, kwaliteit van diensten, bewustwordingsactiviteiten, onderzoek en innovatie en statistieken. Ook is de decentralisatie meegenomen waarbij het plan afgestemd zal zijn per district. Het streven is alle districten het toerisme in kaart te brengen waarna gewerkt zal worden aan ontwikkeling van toerismeproducten en diensten met de specifieke kenmerken van dat district. Randvoorwaarden ontbrekenPatrick Kensenhuis (NDP) wees op het ontbreken van randvoorwaarden om de sector naar grotere hoogtes te brengen. Hij noemde onder andere de omgeving van bepaalde toeristische plekken die niet uitnodigend zijn voor toeristen, de hoge kosten voor een vliegticket waardoor mensen kiezen voor goedkopere destinaties, het uitblijven van de modernisering van de luchthaven die zich nu bijna niet voor leent om veel toeristen te ontvangen. “Je komt aan, het regent en als het gebied onder water is moet je wachten of je gaat met een bus. Aangekomen in Suriname ontbreken ook een aantal zaken”, zei Kensenhuis. Er kan onder andere niet gerekend worden op openbaar vervoer om hen op een bepaald tijdstip ergens te brengen. “Je moet eigen vervoer hebben en dat is een ander kostenplaatje. De criminaliteit neemt ergere vormen aan”, sprak Kensenhuis. Hij wees daarnaast ook op de gezondheidssector dat beschikbaar en bereikbaar moet zijn in elk gebied. Melvin Bouva (NDP) zei dat als het gaat om randvoorwaarden de bereikbaarheid van Suriname heel laag is. Hij wilde weten hoe deze verbeterd zal worden en of er vanuit de luchthaven en SLM al plannen zijn en hoe die eruit zien. “Toerisme moet leven bij elke Surinamer. Vaderlandsliefde speelt ook een belangrijke rol. In veel landen zie je toerisme vanaf de luchthaven tot het restaurant, het ressort en hotel dat je bezoekt”. Bouva vindt dat het onderwijs ingesteld moet worden op toerisme en dat de luchthaven en de weg ernaar verbeterd moet worden. Ook vroeg hij aandacht voor het schoonhouden van de binnenstad Paramaribo. Bouva wilde weten wat de bijdrage van de toerismesector is aan het bbp. Hij pleitte ervoor on cultuur binnen het budget van de overheid een betere plek te geven, omdat toerisme zonder cultuur bijna onmogelijk is. Ook pleitte hij voor een fonds voor kunst en cultuur. Bouva vroeg ook om musea in Suriname nieuw leven in blazen. Er zijn volgens hem ruim 20.000 kunststukken van Suriname in Nederland, maar dat ze daar zullen blijven als we geen huis hebben om ze te plaatsen. Mahinder Jogi (VHP) zei dat een belangrijke randvoorwaarde voor stimulering, groei en uitbouw van toerisme onderwijs is. HIj vroeg dat er al op de lagere scholen interesse wordt gewekt voor wat Suriname te bieden heeft. Volgens hem is positiviteit ook een randvoorwaarde. Nu heerst er een grote mate van negativiteit die geminimaliseerd moet worden. De internationale branding van Suriname, veiligheid en verfraaiing zijn volgens Jogi ook randvoorwaarden. Hij riep de regering op om voor de feestdagen waar een grote groep toeristen verwacht wordt zaken te doen die goed zijn. Garanties nodig Ebu Jones (NDP) betoogde dat volksgezondheid een primaire zaak is die je in place moet hebben als je toeristen naar je land wilt halen. Het binnenland is belangrijk om toeristen aan te trekken, maar er moet ook een garantie zijn dat bij een ongelukje men zo snel mogelijk kan genieten van goede gezondheidszorg. Ook de binnenlaat posten van het land zijn een belangrijke voorwaarde. Die moeten volgens hem tenminste voldoen aan de minimale voorwaarden. Bigi Pan in Nickerie is een belangrijke toerismeplek, maar wekenlang heeft zich volgens Jones een situatie voorgedaan waarbij alle water de rivier instroomde omdat de hulpdam niet kon worden hersteld. De sleephelling naar Bigi Pan is volgens hem van dien aard dat toeristen niet daar gebracht kunnen worden. Jones wees ook op de afkalving die plaatsvindt aan de achterkant van de markt in Nickerie welke een toeristisch trekpleister is. Daarnaast wees hij ook op de veiligheid, de slechte economische situatie en de klantvriendelijkheid. Reshma Mangre (VHP) vroeg de aandacht voor de hoge kosten voor een hotel in Suriname, waarbij US$ 230 betaald wordt terwijl in Nederland dezelfde kwaliteit aangeboden wordt voor US$ 130. Het beleid moet volgens Mangre gericht worden op aantrekkelijkheid. Na covid-19 moet het beleid gericht worden op ondersteuning van bedrijven en de verdiencapaciteit weer vergroten. Mangre is van mening dat de STA niet afhankelijk moet zijn van subsidies. Zij pleitte voor de herverdeling van de departure tax ter waarde US$ 66 waarvan een deel gaat naar CASAS, SLM en Luchthavenbeheer. In 2007 was er een resolutie dat US$ 2 zou gaan naar STS. Als de herverdeling komt, kan een deel gaan naar de autoriteit. Mangre vroeg ook dat de entree fee van US$ 25 gebracht wordt naar US$ 35 zodat US$ 10 gaat naar de autoriteit. Beleid belangrijk Stephen Tsang (NDP) gaf aan dat het onbegrijpelijk is dat de autoriteit uit de originele wet is gehaald om apart behandeld te worden in DNA. Volgens hem is dat gedaan om heilige huisjes te creëren voor friends en family. Tsang pleitte ervoor beide wetten weer samen te voegen tot één toerismewet. Hij vindt het startkapitaal van SRD 1.5 miljoen voor de STA belachelijk. Dat is minder dan US$ 50.000 ter verwezenlijking van haar taken. Over de Toerisme raamwet wees Tsang op de daling van het aantal toeristen dat ons land bezocht van 530.000 naar 157.000 in 2020 vanwege Covid-19. In 2021 daalde dit verder naar 138.000 per jaar. “Suriname heeft geen prachtige stranden met blauw water, maar dat maakt ons uniek in Caribische regio met rivieren met wit zand en donker water. We kunnen juist goed onderscheiden met natuurtoerisme", zei Tsang. Hij pleitte voor een schoon milieu en de verhoging van de veiligheid. Edgar Sampie (ABOP/PL) wilde weten hoe Suriname wordt voorbereid om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling en behoud van de kwaliteit. “Als wij willen dat alle Surinamers mee moeten gaan met het realiseren van deze visie dan moeten wij Surinamers informeren over de plannen”, zei Sampie. Toeristen moeten goed opgevangen worden met goede accommodatie, gezondheidszorg, infrastructuur, veilige en schone straten. “We moeten niet pretenderen het beste land te zijn voor toeristen, maar het gros van onze burgers leeft in armoede. Gefrustreerde Surinamers zullen niet gast vriendelijk zijn naar toeristen toe”, meent Sampie. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, mist de relevante statistieken van de afgelopen vijf jaar van de toerismesector. Ook mist hij een beleidsnota van de regering over de sector. “Waarop gaan we ons richten? Wat willen we met de toerismesector? Van waar zullen de mensen komen? Als we weten waarvoor mensen willen komen dan weten we welke gebieden we eerst moeten beginnen te ontwikkelen”, zei Parmessar. Er moet geïnvesteerd worden in accommodatie, transport en klantvriendelijkheid, maar wie gaat de investeringen plegen? Parmessar vroeg ook wie de bevolking zal begeleiden, ook in de presentatie van producten die aangeboden worden. Over zwerfvuil in Paramaribo en de andere districten zei Parmessar dat er wetten zijn, maar dat handhaving erop moet worden losgelaten.

| starnieuws | Door: Redactie