• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA-leden wijzen op knelpunten invoeren BTW

| starnieuws | Door: Redactie

Invoering van de BTW in Caricom. Suriname is het enige land dat deze vorm van belasting nog moet introduceren.

Assembleeleden zijn het in principe met elkaar eens dat de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) moet worden geïntroduceerd, maar er zijn zorgpunten die uitgebreid aan de orde zijn gekomen donderdag bij de behandeling van de wet. De BTW, die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd, zal volgens de ontwerpwet 15% zijn. Er is aan de regering gevraagd om met exercities en data te komen waarom het percentage zo hoog moet zijn. Gevreesd wordt dat met de 'gehaaste' uitvoering van de BTW, het volk het nog moeilijker zal krijgen en de prijzen van goederen in de winkels nog meer zullen stijgen.

Het invoeren van de BTW is een van de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De datum van 1 juli is niet gehaald, waardoor het IMF de US$ 60 miljoen niet heeft overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. De beoordeling van de uitvoering van het Herstelprogramma zal nu in september plaatsvinden. Bij een positieve beoordeling wordt US$ 125 miljoen (twee tranches) in één keer overgemaakt. Maar er zijn weer uitdagingen over de tijdlijn die niet gehaald is. De knelpunten zijn in coalitieverband besproken woensdagavond.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Asis Gajadien, merkte op dat naast de BTW die betaald moet worden, er ook een nultarief is voor essentiële goederen. Daarnaast is er ook een verlaagd tarief. Het nultarief geldt voor onder andere voedingsmiddelen, water, elektriciteit, kookgas, medische zorg, publiek onderwijs, openbaar vervoer en bancair verkeer. De BTW komt in de plaats van de omzetbelasting.

Diverse Assembleeleden (coalitie én oppositie) willen van de regering weten of de overheid het administratief zal aankunnen om in zo een korte tijd de BTW landelijk te introduceren. Hoe zal de samenleving voorgelicht worden. Hoe zit het met de voorbereiding. Is alles in place? Welke effecten zal de invoering van de BTW hebben op de prijzen? Verwacht wordt dat de ontwerpwet nog diverse wijzigingen zal ondergaan. Na de eerste ronde voor De Nationale Assemblee, is de vergadering verdaagd tot nader order.

| starnieuws | Door: Redactie