• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Discussie over effectiever functioneren van OMO's

| starnieuws | Door: Redactie

Onderhoud met de CBvS over de werking van de OMO's. Er zijn aandachtspunten gepresenteerd door het presidentiële team en bediscussieerd. (Foto:CDS)

De Open Markt Operaties (OMO's) moeten beter en effectiever werken. Het presidentiële team heeft vrijdag tijdens een bijeenkomst aandachtspunten gepresenteerd aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hierbij was ook president Chan Santokhi aanwezig.

Eind 2022 is een presidentieel team

ingesteld om de OMO's – de beleggingen die bij de CBvS plaatsvonden - onder de loep te nemen, en waar nodig advies te geven. Het team bestaat uit minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, CBvS-regeringscommissaris Jim Bousaid en voormalig CBvS-governor Glenn Gersie. Bousaid laat via de Communicatiedienst Suriname optekenen dat het om constructieve gesprekken gaat.

OMO’s kunnen, mits goed uitgevoerd, eraan bijdragen om de wisselkoers en het prijspeil te stabiliseren. Vandaar dat steeds nagegaan moet worden hoe OMO’s effectiever te laten werken. OMO’s moeten volgens Bousaid het juiste stimulans en signalen geven aan de samenleving, zodat er een gewenst gedrag komt van economische subjecten zoals individuen, consumenten en bedrijven. Dit moet ertoe leiden dat er een economisch proces van stabiliteit ontstaat.

Een belangrijk aspect betreft de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor herziening van het herstelprogramma. Bousaid: “IMF is ook bereid met ons te kijken en na te denken over de aanpassing van het monetair beleid.” Het uiteindelijke doel is volgens de functionaris “een stabiele economie met een stabiele wisselkoers, stabiel prijspeil waardoor het proces van verarming vanwege prijsstijgingen stopt”. Hij meent dat verhoging van het overheidsinkomen middels de belasting toegevoegde waarde (btw) ook hieraan zal bijdragen. Bousaid is echter van mening dat dit alleen kan als er sprake is van een ‘same level playingfield’. “Er moet geen sprake zijn van concurrentievervalsing.”

| starnieuws | Door: Redactie