• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Digitale handtekeningen nog niet rechtsgeldig

| suriname herald | Door: Redactie

De Wet elektronisch rechtsverkeer kan helaas nog niet op een manier geïmplementeerd worden, waarbij digitale handtekeningen rechtsgeldig zijn. In 2017 is deze wet aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA) en op zich is er niets mis met de wet liet Jopo Wang A Foe, lid van de E-government werkgroep, onlangs weten tijdens het seminar van de ICT-Associatie waar de Vision 2030 werd gepresenteerd.

Wang A Foe legde uit dat voor de implementatie een belangrijke autoriteit nodig is, namelijk de national certificate authority. Tegenover Suriname Herald legt hij uit, dat het hier gaat om een nationaal systeem dat certificaten uitgeeft. Het certificaat moet cryptografisch aantonen en kunnen verifiëren dat een handtekening tot een desbetreffende persoon behoort. Zo kan men zien dat zo’n persoon gemachtigd is door een organisatie en voor hun kan tekenen. Er wordt rechtsgeldigheid eraan gegeven. Dit aspect zou nog geïmplementeerd moeten worden, zegt Wang A Foe.

Het rechtsgeldig maken van handtekeningen is zeker een prioriteit die samen wordt bekeken met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en Estonia, een land binnen de Europese Unie wiens publieke diensten voor 99 procent 1x24 uur online beschikbaar zijn. Wanneer dit gedaan is worden de digitale handtekeningen rechtsgeldig. Het rechtsgeldig maken van digitale handtekeningen zorgt voor talloze mogelijkheden zoals het gemakkelijk doen van bankzaken.

Wang A foe legt verder uit dat momenteel op documenten getekend wordt. Het getekende document wordt gescand en dat wordt als rechtsgeldig beschouwd. Dat is een eerste stap. Echter gaat men in de wereld naar een systeem waar ze documenten willen verifiëren en verifieerbaar willen maken.

Er wordt al gewerkt met het digitaal signeren van documenten en volgens Wang A Foe wordt er wereldwijd nog een gedoogbeleid gevoerd, waarbij men nog door de vingers kijkt. Met de COVID-pandemie is het besluit genomen dat documenten van landen die de certificaatautoriteit nog niet hebben wel nog geaccepteerd worden. Wanneer het om een zaak gaat voor de notaris kan er helaas geen gedoogbeleid worden gehanteerd, merkt hij op.

De regering is zich bewust van het ontbreken van een certificatieorgaan en er is hierover reeds een presentatie gehouden voor de ministers, zegt Wang A Foe.

| suriname herald | Door: Redactie