• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Diepwaterhaven Nickerie wordt aanjager economische ontwikkeling

| de ware tijd | Door: Redactie

De diepwaterhaven in Nickerie wordt de komende jaren het “vliegwiel” van de economie. Dat kwam maandag naar voren bij het officiële startsein. Toch heerst niet in alle kringen euforie over dit megaproject waarin volgens de initiatiefnemers circa 5,4 miljard US dollar zal worden gestoken.

door Ivan Cairo

Hoezeer het aanleggen van een diepwaterhaven in Nickerie wordt toegejuicht, heeft de NDP-fractie in het parlement nog tal van vragen hierover. Zo wil ze de overeenkomst zien tussen Havenbeheer Suriname en de Amerikaanse Phoenix Development Company die voor de financiering zal zorgen. Ook wil de NDP worden geïnformeerd over waar de miljarden US dollars die

in het project worden geïnvesteerd vandaan komen.

Met de ingebruikname van de website van Port of Nickerie, zoals de haven gaat heten, gaf president Chandrikapersad Santokhi maandag het officiële startsein voor het project. Daarbij zijn de officiële stukken overhandigd aan de huurder, Havenbeheer. Voor het project stelt de regering een groot areaal domeingrond ter beschikking. Volgens planning moet de havenfaciliteit, een initiatief van de overheid in samenwerking met Havenbeheer Suriname, Phoenix Development Company en Port of Rotterdam in 2025 gereed zijn.

“Zij die de kans gehad hebben en er niks van terecht hebben gebracht, laten ze even aan de kantlijn blijven”

Veel onduidelijkheden

Tijdens de parlementsvergadering gisteren zei NDP-fractieleider Rabin Parmessar sinds vorig jaar schriftelijk te hebben gevraagd naar de overeenkomst met Phoenix Development Company. Hij vroeg zich af hoe dit bedrijf een investering van miljarden US dollars kan plegen terwijl volgens een uittreksel van de KKF PDC een “startkapitaal” van slechts SRD 1.000 heeft.

Met het officiële startsein in Nickerie wordt het parlement volgens hem door de regering geschoffeerd, omdat de gevraagde informatie nog steeds niet is aangeleverd. Hij riep de regering opnieuw op de overeenkomst naar het parlement te sturen. Parmessar kreeg ondersteuning van Melvin Bouva die ook aandrong op de overeenkomst, de herkomst van de investering, de milieu-effectenstudie van het project.

Volgens Bouva krioelt het project van de onduidelijkheden. “Kan iemand ons zeggen waar de gelden vandaan komen? Kan iemand ons zeggen wat de referenties zijn? Laat die duidelijkheid komen”, stelde hij. Bij eerdere gelegenheden hadden oppositieleden al vragen en opmerkingen over het project naar voren gebracht. Bouva blijft erbij dat voor zo een gigantisch project de regering het parlement zo omstandig mogelijk dient te informeren.

Criminaliseren

Santokhi merkte maandag in zijn toespraak op dat terwijl de regering bezig is private-public partnerschappen en samenwerkingen tussen particulieren te faciliteren en te stimuleren deze initiatieven in het parlement onder vuur worden genomen en zelfs gecriminaliseerd worden “vanwege enge belangen en enge visie”, doelende op eerdere uitspraken van oppositieleden. “Laat men ons de kans geven om het land te ontwikkelen. Zij die de kans gehad hebben en er niks van terecht hebben gebracht, laten ze even aan de kantlijn blijven”, zei het staatshoofd.

Hij riep op om de ontwikkelingen die door de regering op gang worden gebracht niet worden gesaboteerd en ondermijnd. Samen moet volgens hem worden gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van het land. Transportminister Albert Jubithana merkte op dat het havenproject als onderdeel van een te ontwikkelen economische zone een zeer ambitieus plan is. Door samen de handen aan de ploeg te slaan is het volgens hem zeker “realiseerbaar”.

“Zo zal deze haven nieuwe overslagmogelijkheden bieden voor een wereld die daar grotere behoefte aan zal hebben”

Havens staan volgens de bewindsman aan het begin van de ontwikkeling van elke natie. Daarom is het project enorm belangrijk voor Suriname. Het zal nieuwe perspectieven openen voor de economie van het land en de bevolking. Uitvoering van het project staat voor de minister symbool voor de durf van de directie van Havenbeheer Suriname en Phoenix Development Company om zo een groot project te ondernemen.

Jubithana voegde eraan toe dat de haven van belang is voor de exploitatie van de olie- en gasvoorraden voor de kust voor onder meer het aanleveren van goederen en diensten. De rol van Suriname in de internationale economie zal met de nieuwe havenfaciliteit, volgens de minister, belangrijker worden. “Zo zal deze haven nieuwe overslagmogelijkheden bieden voor een wereld die daar grotere behoefte aan zal hebben”, stelde hij. Ook wees Jubithana op de spinoff-effecten voor andere economische sectoren.

De haven is, aldus Santokhi, onderdeel van een groter plan om een economische hub te creëren in Nickerie. De strategische ligging in het centrum van het Suriname-Guyana bekken zal volgens de president efficiënte dienstverlening mogelijk maken om optimaal te profiteren van de olie- en gasvondsten ten noorden van Nickerie.

Daarnaast zal de Port of Nickerie markttoegang bieden tot de Caricom en diensten verlenen aan Noord-Brazilië. “Dit project moet gezien worden tegen de achtergrond van de grotere subregionale ontwikkeling en verbindt Suriname met Guyana, Brazilië en de regio.”

Zelfs wanneer er in de toekomst geen diensten meer zullen worden verleend aan de olie- en gassector omdat fossiele energie zal zijn uitgefaseerd zal de Port of Nickerie voldoende vrachtaanvoer hebben om levensvatbaar te zijn, merkte de president op. “De toekomst is gegarandeerd.”

| de ware tijd | Door: Redactie