• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dienst Dermatologie krijgt bezoek van minister Ramadhin

| cds | Door: Redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft samen met volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul een werkbezoek gebracht aan de dienst Dermatologie. Dit gebeurde op Wereld Aids Dag, 1 december 2022. De dienst Dermatologie is een afdeling van het ministerie van Volksgezondheid, dat verantwoordelijk is voor de diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen, lepra, leismaniasis, HIV (o.a. screening en counseling) en andere dermatologische aandoeningen.

De afdeling Dermatologie heeft tijdens dit werkbezoek een presentatie gehouden over de huidige stand van zaken binnen deze organisatie. Onder de huidige omstandigheden wordt er heel hard gewerkt om de vastgestelde doelen en taken naar behoren uit te oefenen.

Dit viel gelijk op tijdens de presentatie. Ook is gebleken dat er de afgelopen 15 jaren geen investeringen zijn gedaan aan de fysieke huisvesting.

De uitdagingen waarmee de organisatie te kampen heeft zijn onder meer op het gebied van gebrekkige communicatie en IT-faciliteiten en op het medisch gebied zijn er uitdagingen voor met name het laboratorium, waar apparatuur en verbruiksartikelen nodig zijn.

Het ministerie heeft kennisgenomen van deze zaken en is er een traject uitgezet om de komende maand met elkaar te brainstormen om gefaseerd een aantal noden en uitdagingen te bespreken en aan te pakken. Minister Ramadhin heeft aan de leiding van de dienst Dermatologie gevraagd om de meest urgente zaken naar voren te brengen en deze op een projectmatige basis in te dienen bij het ministerie zodat er gewerkt kan worden aan het werven van fondsen om de dienstverlening te verbeteren.

| cds | Door: Redactie