• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Diakonessenhuis houdt zich niet aan gemaakte afspraken met SZF

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Diakonessenhuis heeft in juli een persbericht uitgegeven waarin zij de samenleving erop heeft gewezen, dat patiënten voor bepaalde verrichtingen waarvan de vergoeding van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) onder de kostprijs was, zelf zouden moeten bijbetalen. Echter zorgt dit voor heel veel ongerief richting de patiënten van dit ziekenhuis.

Dagblad Suriname heeft in dit kader gesproken met een patiënt die deze ongemakkelijk situatie kwijt wilde aan de krant. 

Deze patiënt is voor het maken van enkele röntgenfoto’s naar het Diakonessenhuis gegaan. Hij was in het bezit van een SZF-kaart,  maar moest toch een bepaald bedrag bijbetalen voor de foto’s bij de balie,

te weten SRD 150. De patiënt beschikte op dat moment gelukkig wel over dat geld, echter kon dat anders zijn afgelopen en had het gekund dat hij op dat moment dat geld niet bij zich had. Volgens de patiënt wordt er bij de balie wel netjes aangegeven, bij het SZF te vragen naar een restitutie, echter is dat een lastig moment waar je in lange rijen (er zijn wel stoelen geplaatst voor wachtenden) moet wachten om je zaak voor te leggen en je geld teruggevorderd te krijgen. Niet alleen heb je dus kostbare tijd verloren, moet je misschien zelfs een hele dag aan het werk verliezen, maar ook transportkosten. De kosten voor gebruikte brandstof krijg je sowieso niet terug van het SZF.

Al deze ongemakken, simpel omdat er geen goede afspraken gemaakt, zijn tussen het ziekenfonds en de leveranciers. 

Reeds in juli na de bekendmaking van het ziekenhuis over het in rekening brengen van additionele kosten aan de patiënten van het SZF, heeft het ziekenfonds middels een brief haar verbazing geuit. Zij heeft het ziekenhuis erop gewezen dat vanaf augustus 2021 er verschillende overeenkomsten bestaan tussen deze twee instellingen. Dat namelijk betaling van geleverde klinische en poliklinische zorg aan patiënten van het SZF, dat bestaat uit SZF-, BZSR- en BAZO-verzekerden door het SZF geschiedt, na declaratie van het ziekenhuis.

Ook herinnert het SZF de ziekeninstelling eraan, dat zij reeds aan de onderhandelingstafel zit met betrekking tot het inlopen van achterstallige schulden en er reeds afspraken bestaan tussen beide partijen. Dit handelen van het Diakonessenhuis kan niet anders dan als een wanprestatie tegen het SZF gekwalificeerd worden.

Het SZF heeft in dit kader het ziekenhuis gesommeerd het genomen besluit per direct in te trekken en dit publiekelijk kenbaar te maken. Zoals eerdergenoemd patiënt heeft aangegeven, heeft het Diakonessenhuis zich echter niet gehouden aan de instructie van het SZF en gaat onvermoeibaar door met het eisen van bijbetaling van de patiënt zelf. 

NK

| dagblad suriname | Door: Redactie