• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Deviezenreserve Suriname gaat op aan afbetaling schulden uit verleden

| waterkant | Door: Redactie

De deviezenreserve in Suriname kan momenteel niet optimaal worden ingezet, omdat reserveringen gemaakt moeten worden voor de aangegane schulden uit het verleden. Dat zei de Surinaamse president Santokhi op dinsdag 28 maart in De Nationale Assemblée, waar hij in ging op zorgpunten met betrekking tot de koersontwikkeling.

Volgens de recente cijfers van het bureau van de Staatsschuld heeft Suriname op dit moment een totale schuld van USD 4 miljard. Kort na het aantreden van het kabinet-Santokhi, in oktober 2020, bleek dat Suriname niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen en werd aan schuldeisers om uitstel van betaling gevraagd. Er moest op korte

termijn 26 miljoen dollar aan rente worden betaald, maar het geld daarvoor ontbrak.

Begin 2023 gaat één derde van het regeringsbudget naar de schuldeisers.

Santokhi merkte op dat het belangrijk is om te begrijpen wat de uitgangspositie van de regering was in juli 2020 en welke nationale en internationale ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de nationale economie.

“Het is bekend dat er in 2020 sprake was van een scheefgegroeide en ontwrichtte economie. De staatskas was leeg, exporten stagneerden, het reële begrotingstekort was buiten de acceptabele proporties, ons nationaal inkomen en groei stagneerde”, aldus de president.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat de regering bijzonder veel werk heeft verzet om de Surinaamse economie positief te transformeren. Hierdoor is de regering momenteel in staat haar nationale verplichtingen maandelijks na te komen. Santokhi gaf verder aan dat er nu een beter gebalanceerde begroting is met een internationaal acceptabel tekort.

Het staatshoofd heeft ook de toename van de deviezenreserve als positief aspect aangekaart. Deze kan volgens hem echter niet optimaal worden ingezet, omdat zoals gezegd reserveringen voor aangegane schulden van het verleden gemaakt moeten worden.

| waterkant | Door: Redactie