• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Deviezencommissie benadrukt: In- en uitvoer vanaf USD 10.000 verboden

| waterkant | Door: Redactie

Het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week bekendgemaakt dat voor de fysieke uitvoer van waarden vanaf USD 10.000,- tot USD 50.000,- (of de tegenwaarde daarvan) per persoon, er aangifte moet worden gedaan middels het daartoe bestemd aangifteformulier dat bij de visitatieposten van de douane te verkrijgen is.

Aroen Jadoenathmisier, waarnemend voorzitter van de Deviezencommissie, zegt dat de bekendmaking van de politie niet helemaal correct weergegeven is. Hij zegt dat volgens de Algemene Beschikking no. 225 d.d. 31 augustus 2022, de fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta vanaf USD 10.000,— of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta verboden is.

Blijkens

de Algemene Beschikking no. 225 d.d. 31 augustus 2022 is het noodzakelijk gebleken om het binnenlands- en grensoverschrijdend deviezenverkeer verder te ordenen in het kader van het bevorderen van de monetaire rust en stabiliteit. In deze Algemene Beschikking is bepaald dat de fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta vanaf USD 10.000,— of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta verboden is.

“Zulks impliceert dat ingezetenen van de Republiek Suriname en Caricom Nationals, alsmede personen die niet-ingezetenen van de Republiek Suriname en geen Caricom Nationals zijn, geen vreemde valuta, meer dan USD 10.000,— of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta, fysiek mogen in- of uitvoeren”, zegt Jadoenathmisier.

Volgens de voorzitter wordt in de beschikking expliciet benadrukt dat geen aangifte meer mogelijk is bij fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta. Vergunningen voor de fysieke in- en uitvoer van meer dan USD 10.000,— of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta zullen uitsluitend verleend worden aan de Centrale Bank van Suriname en de Deviezenbanken hier te lande.

Fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta tot USD 10.000,= of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta is wel toegestaan.

Jadoenathmisier laat weten dat bij overtreding van de wettelijke bepalingen een gevangenisstraf kan worden opgelegd varierend van 4 tot 6 jaar.

| waterkant | Door: Redactie