• dinsdag 09 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dertig bedrijven tonen interesse in brug Corantijnrivier

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Al geruime tijd is de regering bezig te onderhandelen met het buurland Guyana over de bouw van een brug over de Corantijnrivier. Hoewel de Surinaamse autoriteiten nog niet alles in kannen en kruiken hebben wat de start van bouwwerkzaamheden betreft, maakte de Guyanese krant News Room bekend, dat reeds dertig bedrijven belangstelling hebben getoond om als consultant een haalbaarheidsstudie te doen met ontwerpen voor de bouw van de brug. De Guyanese minister van openbare werken, Juan Edghill, zegt enthousiast te zijn dat zoveel landen interesse hebben getoond in de ontwikkelingen van Guyana. Ook hoopte hij, dat dit project snel op gang komt.

De bestuurskundige August Boldewijn, zegt in gesprek met de krant, dat Guyana het nu doet overkomen, dat het de bouwwerkzaamheden van de brug alleen zal verrichten.

Boldewijn zegt, dat Surinaamse autoriteiten nimmer uit oog mogen verliezen, dat zij bij alle zaken betreffende de brug, betrokken moeten worden. “Het is tijd om vinger op te steken.” De bestuurskundige zegt, dat Suriname zijn voortrekkersrol moet gaan vervullen. “Het is tot nu toe onduidelijk wat de afspraken tussen beide landen zijn. Maar hoe het ook zij, onder geen enkele omstandigheid moet Suriname eruit gelaten worden. De Corantijnrivier is tot de Guyanese oever, 100 procent Surinaams. Uit dien hoofde moet Suriname zijn vinger opsteken, als het op overleg van de brug aankomt. Hoe bouw je een burg tussen twee landen, zonder het land te betrekken?”, aldus Boldewijn.

Volgens Boldewijn moeten de Surinaamse autoriteiten ervoor waken, dat de hele Corantijnrivier geoccupeerd wordt. “Suriname moet in alles wat de brug betreft, medeplichtig zijn. Zo kan schending van de territoriale integriteit voorkomen worden”, aldus Boldewijn.

-door Orsilia Dinge-

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie