• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Derde kinder-chirurchie missie Diakonessenhuis succesvol

| starnieuws | Door: Redactie

(Aangeboden) Reeds jaren wordt in Suriname in 'missieverband' een aantal aandoeningen zoals anorectale malformaties, darmatresie, ziekte van Hirschsprung, oesophagus-atresie, behandeld bij kinderen. Deze zorg wordt de laatste jaren vanuit het Diakonessenhuis gegeven, waarbij een specialistisch team uit het buitenland reeds tweemaal ondersteuning heeft gegeven aan specialisten in het Diakonessenhuis ter uitvoering van deze ingrepen.

Uiteraard wordt ook bijstand vanuit andere ziekenhuizen in Paramaribo ondervonden. Van 18 tot 22 november 2022 vond de derde kinder-chirurgische missie plaats met de medewerking van de commissie Armulov, die zich garant stelde voor de logistieke kosten van de missie en de verschillende ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, die de medische

kosten dekken.

Het opereren van de kinderen in Suriname, is vele malen goedkoper dan in het buitenland en de zorg en nazorg geschiedt in een vertrouwde omgeving. Op 22 november werden de 2 gastchirurgen dr. De Wilde uit Zwitserland en dr. Robertien van Baren van UMCG door de directie van het Diakonessenhuis ontvangen en bedankt voor hun medewerking. Hierbij is het belang van de voortzetting benadrukt.

De gasten complimenteerden het Diakonessenhuis met het deskundig team onder leiding van chirurg drs. A.Jewbali bestaande uit; kinderartsen, anesthesisten, OK-assitenten en verpleegkundig team, met wie ze samen de ingrepen hebben uitgevoerd. Dr. De Wilde vond hun prestaties en inzet top! Wij kunnen constateren dat de operaties succesvol zijn verlopen.

De ouders van de patiënten zijn het team ook zeer erkentelijk. Er werden 4 kinderen met aangeboren malformaties geopereerd. Het doel van de missies is ondersteuning aan de lokale artsen door hun te assisteren en op te leiden tijdens de operaties en bij de nazorg. Het voorstel is dat er 2x per jaar in mei en november kindermissies worden uitgevoerd in het Diakonessenhuis.

De gastchirurgen gaven aan dat de ondersteuning van de missies gegarandeerd is. De directie spreekt een woord van dank uit aan allen die betrokken waren bij deze geslaagde kindermissie en kijkt graag uit naar de continuering van deze missies in het Diakonessenhuis.

| starnieuws | Door: Redactie