• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dependance O.S. Tout Luit Faut gerenoveerd en uitgebreid

| cds | Door: Redactie

De onderwijsdependance van O.S. Tout Luit Faut is gerenoveerd en uitgebreid. De nieuwe ruimtes maken dagelijks schoolbezoek mogelijk, wat eerder niet het geval was. Ad interim minister Krishnakoemarie Mathoera van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is te gast geweest bij de ingebruikname van het gebouw op vrijdag 31 maart 2023.

Vanwege de overvolle klassen moesten leerlingen van O.S. Tout Luit Faut om de ene dag naar school. Initiatiefnemer tevens DNA-lid Asiskumar Gajadien zegt benaderd te zijn geweest door een leerling met de wens dagelijks de school te bezoeken. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, de religieuze

groep Arya Pratinidhi Sabha en sponsor Kuldipsingh Group is gewerkt aan het herstellen van het vervallen schoolgebouw dat nu de dependance is van O.S. Tout Luit Faut. Naast de renovatie zijn er twee lokalen, kantoor en sanitaire ruimte bijgebouwd.

Minister Matoera is zeer ingenomen met het resultaat dat bereikt is door de goede samenwerking van partners. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we problemen kunnen oplossen als we eensgezind kijken naar wat belangrijk is”, stelt de bewindsvrouw. Het gebouw biedt ruimte voor leerlingen van leerjaar 4, 5, 6 en 7 ofwel de 2e tot en met de 5e klas. Het staat in de planning om meer lokalen bij te bouwen zodat de dependance als een onafhankelijke school kan fungeren.

| cds | Door: Redactie