• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Decembermoorden herdacht; nog lang geen eind aan Decemberstrafproces

| suriname herald | Door: Redactie

De Stichting 8 december 1982 heeft woensdag een bloemenhulde gebracht bij het monument Bastion Veere. President Chan Santokhi was ook aanwezig bij deze herdenking. Op deze plek werden 39 jaar geleden vijftien critici van het toenmalige militair bewind zonder vorm van proces geëxecuteerd.

Deze helden brachten het ultieme offer in de strijd tegen dictatuur en mensenrechtenschendingen waar onze samenleving onder gebukt ging vanaf 25 februari 1980. Het monument is opgericht als blijvende herinnering aan deze slachtoffers. “Onze vrijheid om hier vandaag te staan hebben wij mede aan hen te danken”, zei stichtingsvoorzitter Sunil Oemrawsingh. Volgens hem streden de mannen voor democratie, recht en waarheid. Bloemenhulde ter nagedachtenis van de slachtoffers van 8 december 1982. Foto: CDS

Aan het 8 decemberstrafproces is nog lang geen eind. Er zijn nog de slachtingen van Moiwana (november 1986), Pokigron en langs de Tjongalangapasi (1987). Zo zijn er tal van andere mensenrechtenschendingen geweest in Suriname tijdens de militaire dictatuur. Er moet volgens Oemrawsingh een serieuzer onderzoek komen door het Openbaar Ministerie om een einde te maken aan de straffeloosheid. “De strijd gaat voort”, aldus de voorzitter.

De Stichting 8 december 1982 betuigt oprechte dankbaarheid aan de aanwezigen, het volk van Suriname en zij die in alle uithoeken van de wereld de campagne van deze vijftien mannen hebben voortgezet. Een strijd voor her-democratisering, herstel van de rechtsstaat, onze vrijheid en bovenal vervolging en berechting van de daders. President Santokhi legt een krans ter nagedachtenis van de slachtoffers van 8 december 1982. Foto: CDS

Herdenkingen dienen niet alleen als herinnering aan het verleden, maar vooral om alertheid en bewustzijn te vergroten, zodat ernstige en gruwelijke schendingen van mensenrechten in de toekomst niet herhaald worden.

| suriname herald | Door: Redactie