• donderdag 28 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De verantwoordelijkheid van kinderen van machthebbers: Wie is de schuldige?

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het gedrag van kinderen van machthebbers kan soms zorgen voor heel wat ophef. Ze lijken zich niet te kunnen gedragen en brengen niet alleen hun ouders, maar ook de samenleving waarin ze leven in verlegenheid. Dit roept de vraag op: wat zorgt ervoor dat deze kinderen zich zo misdragen?

Sommigen zullen beweren, dat de kinderen zelf de hoofdschuldigen zijn en dat ze kampen met gedragsafwijkingen. Ze hebben wellicht nooit geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en om respect te tonen voor anderen. Dit kan leiden tot impulsief en asociaal gedrag.

Aan de andere kant kunnen de ouders van deze kinderen

ook verantwoordelijkheid dragen voor hun gedrag. Het is mogelijk dat ze geen adequate maatregelen treffen terwijl ze weten dat hun kinderen zich misdragen. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat ze hun kinderen verwennen, te weinig tijd met hen doorbrengen of zelfs de verkeerde normen en waarden aan hen overdragen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle kinderen van machthebbers zich misdragen. Veel van hen gedragen zich juist wel goed en maken een positieve impact op de samenleving.

Uiteindelijk is het een complexe kwestie waarbij zowel de kinderen als de ouders verantwoordelijkheid dragen. Het is cruciaal om te werken aan het versterken van de normen, waarden en opvoedingsvaardigheden binnen deze families om ervoor te zorgen dat de kinderen leren hoe ze zich op een respectvolle manier moeten gedragen. Op die manier kunnen ze bijdragen aan een betere samenleving.

| dagblad suriname | Door: Redactie