• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘De rol en plaats van de trainer moet grootser worden aangepakt en versterkt’

| de ware tijd | Door: Redactie

door Stan Herewood

PARAMARIBO — De roep van de technische staf van de clubs dat bestuurders en financiers zich niet bemoeien met de keuzes van spelers vóór en tijdens een wedstrijd klinkt steeds luider. Trainers zeggen dat die beslissingen alleen hun bevoegdheid zijn en willen dat hun verantwoordelijkheden schriftelijk worden vastgelegd.

Tegen deze achtergrond moet het initiatief van Robinhood-coach Roberto Gödeken en zijn Voorwaarts-collega Werner Blackson worden gezien om gediplomeerde trainers bij elkaar te brengen voor overleg hierover. Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest, waarin voorstellen zijn gedaan over het nieuwe seizoen, waarvan de Surinaamse Voetbalbond (SVB) er enkele heeft overgenomen.

“Om het

even maar zo te zeggen, we hebben nu een stem zonder geluid en boodschap.”

Wildgroei en willekeur

Bij de clubs is er op veel vlakken sprake van wildgroei en willekeur en bestuurders moeten met het oog op professionalisme openstaan om hieraan een einde te maken. Ze moeten zich openstellen voor een moderne denkrichting over lonen en premies, taken en ideale werkomstandigheden. “De rol en plaats van de trainer moet grootser worden aangepakt en versterkt”, vindt Gödeken, initiatiefnemer van het creëren van ‘de nieuwe trainer’. “Gezagsverhoudingen moeten worden hersteld. Vanaf sommige voorzitters van clubs zich bemoeien met de technische leiding loopt het fout. We moeten onze stem meer laten gelden”, concludeert de Robinhood-coach.

Hij noemt het onacceptabel dat door deze bemoeienis het gezag van trainers wordt ondermijnd. Gödeken begrijpt het enthousiasme, maar bestuurders moeten zich realiseren dat er een technische leiding is. Eén van de zaken die de oefenmeesters stoort, is dat buiten hen om spelers worden geworven, soms voor naar Surinaamse begrippen buitensporige bedragen. In het verleden zijn door trainers geschreven goed onderbouwde technische plannen met besturen besproken en vervolgens goedgekeurd, maar dat gebeurt nu niet meer.

‘De nieuwe trainer’

Gödeken: “Sommige bestuurders zijn er debet aan dat onze clubs vandaag organisatorisch belabberd zijn. Ik vind het belangrijk dat wij nu voor onze zaak opkomen. We moeten niet langer aan de kantlijn staan, maar duidelijke inspraak hebben in het beleid van de club. De bijeenkomsten zijn bedoeld om de eenheid in denken onder de trainers te bevorderen en de doelstellingen van ‘de nieuwe trainer’ te formuleren.” Begonnen is met trainers van de eerste divisie.

De oefenmeesters zijn zich ervan bewust dat zij zich niet moeten richten op de korte termijn successen, maar ver vooruit moeten kijken. Bij een goede investering komen de successen zeker.  Als het van Gödeken afhangt zal het traject van de vernieuwende gedachte met medewerking van de Vereniging van Voetbaloefenmeesters gestalte krijgen. “Nu wij gaan starten met de betaalde sectie is het juiste moment aangebroken om de positie van de trainers te regelen. Om het even maar zo te zeggen, we hebben nu een stem zonder geluid en boodschap. Daarin moet verandering komen.”

Salaris

Eén van de zaken waar bijzondere aandacht aan moet worden besteed, vooral met het oog op het aankomende profvoetbal, is de scheefgroei in financiële vergoeding. Er zijn verenigingen waar spelers veel meer verdienen dan hun  trainer.

Bij betaalde sport is de ordening noodzakelijk. Gödeken pleit voor een minimumloon vergelijkbaar met wat in Suriname wettelijk moet worden betaald. “Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een A-trainer minimaal SRD 5.000 per maand ontvangt, een B-trainer SRD 2.000 en een C-trainer SRD 1.000 op basis van ervaring en prestatie. Om dit te bereiken moeten de clubs organisatorisch en financieel sterker worden gemaakt.”

| de ware tijd | Door: Redactie